Академічна доброчесність


  • Рамковий кодекс академічної доброчесності НУОМА – ЧИТАТИ
  • Положення про запобігання академічного плагіату – ЧИТАТИ
  • Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників та здобувачів вищої освіти НУОМА – ЧИТАТИ
  • Наказ щодо комісії з питань академічної доброчесності – ЧИТАТИ