Інформаційний пакет ЄКТС


Вступ

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (далі – ЄКТС) – система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання, яке обліковується у кредитах ЄКТС.

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин.

ЄКТС – це децентралізована система академічного визнання результатів навчання, заснована на принципі взаємної довіри між закладами вищої освіти (далі – ЗВО). Для того, щоб реалізувати цей принцип, ЄКТС встановлює кілька правил: доступність інформації про запропоновані ЗВО курси; досягнення угод між ЗВО, які направляють і приймають студентів; використання ЄКТС для визначення завантаженості студентів навчальною роботою.

ЄКТС базується на принципах взаємної довіри учасників і передбачає виконання правил щодо всіх її частин: ЄКТС-кредитів, угоди про навчання й нарахування кредитів.

ЄКТС є системою, насамперед орієнтованою на студентів (курсантів). Студенти (курсанти) зобов’язані виконувати певне навантаження для засвоєння навчальних програм. Результати навчання повинні вказуватися у випускних документах. Кредити ЄКТС призначаються всім теоретичним і практичним компонентам освітньої програми (модулі, курси, практики, дипломна робота й ін.). Вони відображають кількість роботи, витраченої на цей компонент. Кредити одержують після завершення роботи й одержання позитивної оцінки.

Студенти, які використають ЄКТС, можуть одержати кредити за всю академічну роботу, виконану ними, і зарахувати ці академічні кредити в іншому ЗВО


Інформація про Національний університет “Одеська морська академія”

1.1 Назва й адреса

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ”

Адреса: Україна, 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8
Телефон: +38 (048) 793-16-72
Факс: +38 (048) 793-16-94
E-mail: info@onma.edu.ua

1.2 Академічний календар

Академічний рік в університеті розпочинається 1 вересня і складається з 2-х семестрів.

Офіційні свята

 • 1 січня (Новий рік)
 • 7 січня (Різдво Христове)
 • 8 березня (Міжнародний жіночий день)
 • Великдень (Пасха)
 • Трійця
 • 28 червня (День Конституції)
 • 24 серпня (День незалежності)
 • 14 жовтня (День захисника України)
 • 25 грудня (Різдво Христове)

1.3 Координатор ЄКТС від закладу

Координатором ЄКТС від університету є проректор з науково-педагогічної роботи Захарченко Вадим Миколайович, доктор технічних наук, професор.

Для контактів звертатися:
Адреса: Україна, 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8
Teл/факс: +38 (048) 793-16-74
e-mail: zvn@onma.edu.ua

1.4 Загальний опис закладу

Національний університет «Одеська морська академія» (далі – НУ «ОМА») є одним із лідерів серед ЗВО України. Завдяки якості вищої освіти, яку отримали у стінах університету тисячі висококваліфікованих фахівців, він давно і добре відомий у світовому морському суспільстві.

Університет є провідним вітчизняним морським ЗВО, який здійснює підготовку здобувачів за усіма рівнями вищої освіти та усіма спеціальностями, за якими випускникам присвоюються звання осіб командного складу морських суден відповідно до вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти, з поправками, та національних вимог, що дає випускникам право працювати на всіх типах суден вітчизняних та іноземних компаній.

Випускники університету мають високий рейтинг серед випускників провідних морських  ЗВО. За роки своєї діяльності університет підготував близько 40 тисяч фахівців для морського флоту колишнього СРСР, України і 45 іноземних держав. 8 випускників удостоєні звання Героя праці, 5 осіб стали лауреатами Держаних премій,  10 – Заслужені працівники освіти України, понад 300 випускників нагороджені знаком «Почесний працівник морського флоту».

Сьогодні в одному з самих престижних ЗВО отримує вищу освіту понад 10000 курсантів і студентів. Щорічний випуск становить близько 1000 фахівців. З кожним роком зростає кількість курсантів і випускників університету, які укладають договори на співпрацю з судновласниками Великої Британії, Греції, Німеччини, Нідерландів та інших європейських країн.

В університеті здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою за ступенями, спеціальностями, спеціалізаціями (освітніми програмами)  відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у відокремлених структурних підрозділах: Азовському морському інституті НУ «ОМА», Дунайському інституті НУ «ОМА», Інституті Військово-Морських Сил НУ «ОМА», Фаховому коледжі морського транспорту НУ «ОМА», Морехідному фаховому коледжі ім. О.І. Маринеска НУ «ОМА», Відділенні військової підготовки фахового коледжу морського транспорту НУ «ОМА».

(Відомості щодо здійснення освітньої діяльності НУ«ОМА» у сфері вищої освіти)

Навчання в університеті здійснюється за денною та заочною формами.

Університет акредитовано за ІV (найвищим в Україні) рівнем акредитації.

Інженерні спеціальності акредитовані Інститутом морської техніки, науки і технологій (IMarEST) Великої Британії.

Університет є активним членом Міжнародної асоціації морських університетів. Учені і викладачі беруть участь в авторитетних форумах, що проводяться Міжнародною морською організацією при ООН, провідними морськими навчальними і науковими закладами світу.

В університеті впроваджено систему менеджменту якості за стандартом ISO 9001-2015.

1.5 Історична довідка

 • 7 червня 1944 року утворено Одеське вище морехідне училище (ОВМУ).
 • 29 травня 1958 року ОВМУ перейменовано в Одеське вище інженерне морське училище (ОВІМУ).
 • 26 квітня 1991 року ОВІМУ перетворено в Одеську державну морську академію (ОДМА).
 • 21 вересня 2002 року ОДМА надано статус національної і назву – Одеська національна морська академія (ОНМА).
 • 1 січня 2016 року ОНМА реорганізована в Національний університет “Одеська морська академія” (НУ “ОМА”)

1.6 Наукові школи

В університеті здійснюються дослідження з розвитку міжнародної морської політики, економіки, національної системи морської освіти, безпеки мореплавства, судноводіння, технічної експлуатації флоту; інтегрованих інтелектуальних комплексів і систем; технології судноремонту; технологічного обладнання; глобального морського радіозв’язку; систем навігаційного обладнання та гідрографічного забезпечення України.

В НУ «ОМА» видаються збірники наукових праць: «Судноводіння», «Суднові енергетичні установки», «Автоматизація суднових технічних засобів», «Морське право: актуальні питання теорії та практики».

1.7 Процедура допуску до навчання

Підготовка фахівців в університеті здійснюється за рахунок державного бюджету (в межах державного замовлення) та за кошти фізичних і юридичних осіб.

Обсяг державного замовлення щорічно встановлюється Міністерством освіти і науки України.

Прийом до університету на навчання за програмами підготовки бакалаврів на основі повної загальної середньої освіти з усіх спеціальностей здійснюється на конкурсній основі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

Прийом на навчання до університету  за програмами підготовки бакалаврів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань на конкурсній основі.

Перелік вступних випробувань для кожної спеціальності (спеціалізації) визначається Правилами прийому до НУ «ОМА».

Особи, які здобули освітній ступінь бакалавра, можуть бути зараховані на навчання за програмами підготовки фахівців за освітнім ступенем магістра. Зарахування здійснюється на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу визначається Правилами прийому до НУ «ОМА».

Для запобігання випадкам невідповідності стану здоров’я осіб, що подають документи для вступу на плавальні спеціальності, вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками та Правил визначення придатності за станом здоров’я осіб для роботи на суднах, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.11.1996 р. № 347, вступникам рекомендується пройти професійне медичне освідчення у медичному центрі університету до початку подачі документів. За бажанням вступника, медичне освідчення можна пройти за місцем проживання, чи у будь-якому медичному закладі (особи, що планують вступати на спеціалізацію «Судноводіння», мають пройти медичне освідчення на здатність розрізняти кольори).

Курсанти університету щороку мають проходити медичне освідчення перед проходженням плавальної практики на суднах.

З Правилами прийому та умовами вступу до НУ «ОМА» можна ознайомитися як на офіційному сайті університету www.onma.edu.ua, так і у довідниках по ЗВО.

1.7.1 Термін подачі заяв та реєстрації документів

Термін подачі заяв та реєстрації документів визначаються Правилами прийому до НУ “ОМА”.

1.7.2 Вимоги до абітурієнтів для зарахування на навчання

Вимоги до абітурієнтів для зарахування на навчання визначаються Правилами прийому до НУ “ОМА”.

1.7.3 Інформація щодо фінансових витрат курсантів на навчання

Фінансові витрати курсантів, які навчаються за контрактом, визначаються наказами:

 • Наказ про встановлення вартості навчання за контрактами в НУ “ОМА” для курсантів (студентів) (денна форма навчання);
 • Наказ про встановлення вартості навчання за контрактами для студентів (заочна форма навчання).

1.8 Структурні підрозділи

1.8.1 Навчально-наукові інститути, розташовані у м. Одеса:

 • Навчально-науковий інститут навігації
 • Навчально-науковий інститут інженерії
 • Навчально-науковий інститут автоматики і електромеханіки
 • Навчально-науковий інститут морського права і менеджменту

В університеті функціонує кафедра військової підготовки, яка здійснює підготовку офіцерів запасу військово-морських сил України.

1.8.2 Відокремлені структурні підрозділи університету:

Азовський морський інститут НУ «ОМА»

Адреса: Україна, 87530, м. Маріуполь, вул. Чорноморська, 19

Телефон: +38 (0629) 37-00-21

Факс: +38 (0629) 37-11-44

E-mailinfo@ami.azov.net.ua

Web-sitewww.ami.edu.ua 

Дунайський інститут НУ “ОМА”

Адреса: Україна, 68600, м. Ізмаїл, вул. Фанагорійська, 9

Телефон: +38 (04841) 3-90-45, (04841) 6-11-66, (048) 795-68-81

Web-site: http://dinuoma.com.ua/

Інститут Військово-Морських Сил НУ «ОМА»

Адреса: Україна, 65029, м. Одеса, вул.. Дідріхсона, 13, навчальний корпус № 5

Тел. +38 (048) 733-16-90

Emailhr@naval.onma.edu.ua 

Web-site: https://www.ivms.com.ua

Фаховий коледж морського транспорту НУ «ОМА»

Адреса: Україна, 65014 м. Одеса, вул. Маразлієвська, 40/42

Тел. +38 (048) 734-16-67

E-mailomctf@ukr.net

Web-sitehttp://www.omctf.od.ua/

Морехідний фаховий коледж імені О. І. Маринеска НУ «ОМА»

Адреса: Україна, 65014 м. Одеса, вул. Канатна, 8

Тел. +38 (048) 725-15-74

E-mailomu@ukr.net

Web-sitehttp://marinesko.org.ua/

Відділення військової підготовки Фахового коледжу морського транспорту НУ «ОМА»

Адреса: Україна, 65014 м. Одеса, вул. Маразлієвська, 40/42

Тел. +38 (048) 732-16-60 

E-mailvvp_mktf@ua.fm

Web-sitehttp://vvp-mktf.od.ua/

Загальна практична інформація

2.1 Формальності, прийняті в Україні щодо прийому іноземних студентів

Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до ЗВО здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року №136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536  (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 1272 від 11.12.2015, № 1167 від 11.08.2017, № 1265 від 12.10.2020).

Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до НУ «ОМА» на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.

Квота для іноземців – визначена частина обсягу місць державного замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа:

 • іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;
 • закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця.

Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до НУ «ОМА» за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб може здійснюватися:

 • не пізніше 01 листопада для здобуття ступенів бакалавра, магістра;
 • упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі.

Вступники-іноземці, після подання заяви, проходять в НУ «ОМА» медичний професійний відбір, який, окрім іншого, включає флюорографічне, лабораторне дослідження і тестування на вживання наркотичних і психотропних речовин. Особи, які не відповідають за станом здоров’я вимогам, що пред’являються до осіб для роботи на суднах морського і річкового флоту (згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19.11.1996 р. № 347), або з будь-яких причин не пройшли медичний професійний відбір, до участі у вступних випробуваннях та співбесідах не допускаються.

Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань, а саме:

– для здобуття ступеня «бакалавр» за спеціальностями «Річковий та морський транспорт», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» – вступні випробування з української/англійської мови, математики та фізики;

– для здобуття ступеня «бакалавр» за спеціальностями «Менеджмент» та «Право» – вступні випробування з української мови, математики та географії;

– для здобуття ступеня «магістр» – вступний фаховий екзамен, вступний екзамен з англійської мови та середній бал додатку до диплому про раніше здобутий ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до НУ «ОМА» на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

До НУ «ОМА»  приймаються іноземці без обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Іноземці подають такі документи:

 • анкету встановленого зразка;
 • закордонний паспорт і його копію;
 • оригінал (обов`язково) і копію документа про повну середню освіту і додаток до нього;
 • медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
 • страхові поліси (оформлюються в університеті після зарахування, а також під час здачі документів на продовження терміну перебування в Україні);
 • 12 фотокарток розміром 45*35 мм;
 • оформлену візу, відповідно до вимог законодавства України.

Паспорт, документ про освіту, медичний сертифікат про стан здоров’я і документ про народження мають бути нотаріально засвідчені з перекладом на українську мову відповідно до законодавства країни їх видачі, а також легалізовані в установленому порядку консульством України у відповідній країні.

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном (ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 р. № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2015 р. за № 614/27059.

Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється НУ «ОМА» до початку другого семестру першого року навчання його власника.

Проведення вступних випробувань з предметів, передбачених Правилами прийому, та зарахування іноземців, які навчалися у ЗВО та виявили бажання навчатися на наступному ступені, на підставі договорів, укладених НУ «ОМА» з фізичними та юридичними особами, здійснюється у строки, які встановлені законодавством щодо безперервності їх реєстрації в органах Державної міграційної служби, а саме у термін, що не перебільшує десять календарних днів з дати підписання наказу про відрахування з попереднього рівня навчання. Проведення вступних випробувань з предметів, передбачених Правилами прийому, та зарахування іноземців, які прибули в Україну з метою навчання на підставі запрошень на на­вчання і вступають на підставі договорів, укладених університетом з фізичними та юридичними особами здійснюється у строки з десятого липня до першого листопада поточного року.

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання до НУ «ОМА» у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

Іноземці, які прибувають до НУ «ОМА» для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між університетом та іноземним вищими навчальними закладами освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань НУ «ОМА».

Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні, і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до НУ «ОМА» користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода, на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання до НУ «ОМА» за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за вступними випробуваннями з предметів, передбачених Правилами прийому НУ «ОМА».

2.2 Як потрапити до закладу

Університет розташований дуже зручно біля зупинок автобусів та маршрутних таксі.

Проїзд до університету:

 • від аеропорту маршрутними таксі №117 і 129 до залізничного вокзалу;
 • від морського вокзалу маршрутним таксі № 210, тролейбусом №10 до залізничного вокзалу;

від залізничного вокзалу трамваями №5 до зупинки вулиця «Сєрова», №28 до зупинки вул. «Торгова»; маршрутними таксі 127, 214 до зупинки вул. «Торгова»; маршрутними таксі 191, 197 до зупинки вул. «Маловського».
 

2.3 Забезпечення житлом

Університет має сучасне студентське містечко (екіпаж) з 4 житловими корпусами, якими можуть скористатися курсанти.

НУ «ОМА» забезпечує іноземних студентів місцями в гуртожитку.

Термін проживання в гуртожитку визначається терміном дії укладеної угоди між університетом та іноземним громадянином про навчання.

Необхідність забезпечення житлом та його вартість визначається договором про навчання.

Університет не бере зобов’язань:

 • по перебуванню членів сім’ї іноземного студента в Україні та забезпеченню їх житлом;
 • по оплаті харчування та культурного відпочинку іноземного студента.

2.4 Здоров’я і страхування

Для проведення повного медичного обстеження абітурієнтів, курсантів та щорічного профвідбору курсантів університет має свою медико-санітарну частину з сучасним обладнанням.

Медичне обслуговування курсантів проводиться безкоштовно. При медико-санітарній частині функціонує санаторій-профілакторій, в якому здійснюється амбулаторне лікування курсантів. Послугами медико-санітарної частини університету курсанти – іноземці можуть користуватися на рівні з курсантами – громадянами України. Ці послуги входять до умов договору на навчання.

Всі іноземні громадяни, які навчаються в НУ «ОМА», у відповідності з чинним законодавством, укладають угоду про обов’язкове медичне страхування з українською державною компанією з надання екстреної медичної допомоги іноземним громадянам.

Іноземні громадяни можуть також користуватися послугами лікувальних установ за свій рахунок.

2.5 Умови навчання

Освітній процес в університеті забезпечується сучасним навчально-лабораторним обладнанням, морськими тренажерами, навчальними майстернями, технічними засобами навчання, обчислювальною технікою, мультимедійними класами у відповідності з вимогами навчальних планів і програм навчальних дисциплін.

Наукова бібліотека НУ «ОМА» та її відокремлені підрозділи у м. Маріуполі і м. Ізмаїлі мають освітній та науковий фонд, що містить понад 500 тисяч книг, читальні зали, що оснащені комп’ютерною технікою з можливістю користування мережею Інтернет.

Усі курсанти денної форми навчання забезпечуються форменим одягом, харчуванням і проживанням за встановленими нормами. Особи, які навчаються в університеті, мають право на отримання стипендії відповідно до чинного законодавства.

Режим роботи та відпочинку курсантів регламентується розпорядком дня, що практично моделює умови життя і роботи на судні і відповідає уставним положенням морського флоту.

Курсанти молодших курсів проходять підготовку в навчально-вітрильному центрі університету, що передбачає тренування на шлюпках і яхтах, а також практичну підготовку на вітрильному судні «Дружба» (м. Одеса) і навчально-тренажерному судні – морському буксирі «Механік Пономаренко» (м. Маріуполь).

Виробничу практику усі курсанти проходять у судноплавних компаніях українських та іноземних судновласників. Як правило, після проходження плавпрактики курсанти запрошуються фірмами на роботу.

Випускники університету одержують дипломи і сертифікати, що дозволяють їм займати керівні посади на суднах будь-яких судноплавних компаній світу.

2.6 Інша практична інформація

В Одесі в наявності достатня кількість фінансових установ (банків), де іноземні громадяни можуть відкрити власні рахунки в національній валюті України та іноземній валюті для здійснення будь-яких фінансових операцій. Діють мережі Western Union, VISA, MAESTRO, MASTERCARD та ін.

2.7 Позапрограмна діяльність і дозвілля

Культурно-масова робота, естетичне виховання курсантів – одна із складових частин  виховання та навчання курсантів НУ «ОМА».

Курсанти проводять вільний час у клубі університету, де займаються у різних гуртках та аматорських об’єднаннях: вокальному ансамблі, ізостудії, літературній студії. В університеті діє народний духовий оркестр, хореографічні колективи народного, естрадного, спортивного танців. Творчі колективи клубу є учасниками різноманітних мистецьких заходів університету, також міських, міжнародних конкурсів та фестивалів.

У курсантському містечку (екіпажі) працює інтернет-кафе, бібліотека, поштове відділення, пральня, перукарня.

Для фізичного розвитку курсантів в університеті функціонують басейн Олімпійського класу і три спортивні зали, працюють різноманітні спортивно-оздоровчі секції.

В університеті створені команди з футболу, водного поло, волейболу та інші.