НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ


Можна впевнено стверджувати, що історія підготовки за освітніми програмами у Навчально-науковому інституті автоматики та електромеханіки Національного університету «Одеська морська академія» почалася з 1944-го року, в рік створення Одеського вищого інженерного морського училища, яке завжди влучно називалося – «ВИШКА». Серед чотирьох сформованих факультетів були електромеханічний і радіотехнічний, а у 60-х роках було створено факультет автоматики, на якому почали готуватися механіки для автоматизованих суден.

Історія Університету, та Інституту зокрема, – це 75 років розвитку і вдосконалення: відкриття нових кафедр, лабораторій, впровадження нових тренажерів і обладнання. Протягом десятиліть рівень підготовки випускників незмінно зростав та удосконалювався, змінювалися лише шифри та назви спеціальностей, напрямків та спеціалізацій.

Сьогодні у Навчально-науковому інституті автоматики та електромеханіки Національного університету «Одеська морська академія» підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за денною та заочною формами навчання першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (доктор філософії) рівнями за освітніми програмами Автоматизоване управління судновими енергетичними установками спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт». В інституті працюють понад 70 науково-педагогічних та педагогічних працівників, більшість з яких це кандидати та доктори наук, доценти та професори, і саме головне, деякі з них продовжують практикувати судновими інженерами (механіками та електромеханіками), поєднуючи роботу на флоті з підготовкою здобувачів.

На теперішній час інститут об’єднує у своїй структурі 7 кафедр: 3 кафедри математичної та природничо-наукової підготовки (це кафедри вищої математики, фізики та хімії, теорії автоматичного управління та обчислювальної техніки) та 4 кафедри професійної та практичної підготовки (це кафедри електричної інженерії та електроніки, автоматизації суднових енергетичних установок, електрообладнання та автоматики суден і кафедра морського радіозв’язку). Підготовка здобувачів на цих кафедрах здійснюється із використанням найсучасніших технологій, тренажерів, обладнання та методичних засобів.

У 2010 та 2018 роках інженерні спеціальності Національного університету «Одеська морська академія», доречи – єдині в Україні, були акредитовані Інститутом морської техніки і технології Великої Британії (Institute of Marine Engineering, Science and Technology, IMarEST). IMarEST ліцензований на право акредитувати академічні програми та «схеми» професійного розвитку «Технічною Радою» Сполученого Королівства (Engineering Council).  

Engineering Council функціонує відповідно до Королівської Хартії та є регулятором інженерних професій у Сполученому Королівстві, встановлює та підтримує міжнародно-визнані стандарти професійної компетентності. Також спеціальності пройшли інспектування Європейським агентством з морської безпеки (European Maritime Safety Agency, EMSA), який є децентралізованим агентством Європейського Союзу, що забезпечує контроль виконання європейського законодавства у сфері морської безпеки. Три з цих спеціальностей, це спеціальності, за якими готуються здобувачі у Навчально-науковому інституті автоматики та електромеханіки. Це свідчить про високий рівень підготовки здобувачів та визнання кваліфікації працівників Національного університету «Одеська морська академія» у галузі морської освіти.

Освітньо-професійна програма “Автоматизоване управління судновими енергетичними установками”

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма “Інженерія програмного забезпечення”

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма “Автоматизоване управління судновими енергетичними установками”

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма “Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики”

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма “Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики”

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Навчально-науковий інститут автоматики та електромеханіки об’єднує сім кафедр, науково-викладацький потенціал яких складається з __ докторів та __ кандидатів наук.

Загальна інформація


Положення про інститут
Система управління якістю інститута
Навчальні плани і графіки
Структура
Методична рада
Вчена рада
Збори трудового колективу
Кафедри
Студентське самоврядування
Положення про вільний вибір ОК
Опитування
Міжнародна НТК “СЕІЕА”
Конференція молодих вчених
КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

Директорат Навчально-наукового інститута автоматики та електромеханіки


 

<strong>Будашко Віталій Віталійович</strong>
Будашко Віталій ВіталійовичДиректор
<strong>Бондаренко Андрій Володимирович</strong>
Бондаренко Андрій ВолодимировичЗаступник директора за ОПП «Автоматизоване управління судновими енергетичними установками»
Глазєва Оксана ВолодимирівнаЗаступник директора за ОПП «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики»
<strong>Долапчи Інна Анатоліївна</strong>
Долапчи Інна АнатоліївнаФахівець