Громадське обговорення


 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту»


Освітньо-професійна програма ЗАВАНТАЖИТИ

Навчальний план ЗАВАНТАЖИТИ

Строки обговорення: до 31.01.23

Телефон для довідок: +38(050)3364678 (гарант ОПП Голубкова Ірина Анатолівна)

Для надання пропозицій до удосконалення освітньо-професійної програми «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальність 073«Менеджмент» просимо Вас надсілати свої побажання за посиланням: ПОСИЛАННЯ

В Навчально-науковому інституті морського права та менеджменту здійснюється щорічний моніторинг освітніх програм.

Освітньо-професійна програма підготовки магістра «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту»


Освітньо-професійна програма ЗАВАНТАЖИТИ

Навчальний план ЗАВАНТАЖИТИ

Строки обговорення: до 31.01.23

Телефон для довідок: +38(067)4833776 (гарант ОПП Сотниченко Людмила Леонідівна)

Для надання пропозицій до удосконалення освітньо-професійної програми «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту» другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальність 073 «Менеджмент» просимо Вас надіслати свої побажання за посиланням: ПОСИЛАННЯ

 

Освітньо-наукова програма «Менеджмент морської галузі» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент


Освітньо-наукова програма – ЗАВАНТАЖИТИ

Навчальний план – ЗАВАНТАЖИТИ

Строки обговореннядо 25.05.23

Телефон для довідок: +380674893216 (гарант ОПН Сєнько Олена Вікторівна)

Для надання пропозицій до удосконалення освітньо-наукової програми «Менеджмент морської галузі» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент просимо Вас надіслати свої побажання за посиланням: ПОСИЛАННЯ

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра «Право»


Освітньо-професійна програма – ЗАВАНТАЖИТИ

Навчальний план – ЗАВАНТАЖИТИ

Строки обговорення: до 31.01.23

Телефон для довідок: +38(097) 625 47 79 (гарант ОПП Задоя Іванна Іванівна)

Для надання пропозицій до удосконалення освітньо-професійної програми «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальність 081 «Право» просимо Вас надіслати свої побажання за посиланням: ПОСИЛАННЯ

Освітньо-професійна програма підготовки магістра «Морське право»


Освітньо-професійна програма ЗАВАНТАЖИТИ

Навчальний план – ЗАВАНТАЖИТИ

Строки обговореннядо 31.01.23

Телефон для довідок: +38(096)5391472 (гарант ОПП Іванова Алла Володимирівна)

Для надання пропозицій до удосконалення освітньо-професійної програми «Морське право» другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальність 081 «Право» просимо Вас надіслати свої побажання за посиланням: ПОСИЛАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект тимчасової освітньо-професійної програми підготовки для другого (магістерського) рівня вищої освіти


Форма зауважень до проекту – ЗАВАНТАЖИТИ

Освітньо-професійна програма – ЗАВАНТАЖИТИ

Строки обговорення: з 20.03.22 до 20.04.22

Проект освітньо-професійної програми підготовки для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти


Форма зауважень до проекту – ЗАВАНТАЖИТИ

Освітньо-професійна програма – ЗАВАНТАЖИТИ

Строки обговорення: з 20.03.22 до 20.04.22

Проект тимчасової освітньо-професійної програми підготовки для другого (магістерського) рівня вищої освіти


Форма зауважень до проекту – ЗАВАНТАЖИТИ

Освітньо-професійна програма – ЗАВАНТАЖИТИ

Строки обговорення: з 20.03.20 до 20.04.20

Проект освітньо-професійної програми підготовки для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти


Форма зауважень до проекту – ЗАВАНТАЖИТИ

Освітньо-професійна програма – ЗАВАНТАЖИТИ

Строки обговорення: з 20.03.20 до 20.04.20

Проект тимчасової освітньо-професійної програми підготовки магістра


Форма зауважень до проекту – ЗАВАНТАЖИТИ

Освітньо-професійна програма ЗАВАНТАЖИТИ

Строки обговорення: з 20.03.19 до 20.04.19

Проект освітньо-професійної програми підготовки бакалавра


Форма зауважень до проекту – ЗАВАНТАЖИТИ

Освітньо-професійна програма ЗАВАНТАЖИТИ

Строки обговорення: з 20.03.19 до 20.04.19

Проект освітньо-професійної програми підготовки бакалавра


Форма зауважень до проекту – ЗАВАНТАЖИТИ

Освітньо-професійна програма ЗАВАНТАЖИТИ

Строки обговорення: з 20.03.17 до 20.04.17

Проект тимчасової освітньо-професійної програми підготовки магістра


Форма зауважень до проекту – ЗАВАНТАЖИТИ

Освітньо-професійна програма ЗАВАНТАЖИТИ

Строки обговорення: з 20.03.17 до 20.04.17

 

 

 

Проект освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії «Автоматизація суднових енергетичних установок»


Форма зауважень до проекту – ЗАВАНТАЖИТИ

Освітньо-наукова програма ЗАВАНТАЖИТИ

Строки обговорення: з 17.12.20 до 17.01.21

Проект освітньо-професійної програми підготовки магістра  «Автоматизоване управління судновими енергетичними установками»


Форма зауважень до проекту – ЗАВАНТАЖИТИ

Освітньо-професійна програма ЗАВАНТАЖИТИ

Строки обговорення: з 30.09.20 до 31.10.20

Проект освітньо-професійної програми підготовки бакалавра  «Автоматизоване управління судновими енергетичними установками»


Форма зауважень до проекту – ЗАВАНТАЖИТИ

Освітньо-професійна програма ЗАВАНТАЖИТИ

Строки обговорення: з 20.03.19 до 20.04.19

Проект тимчасової освітньо-професійної програми підготовки магістра  «Автоматизоване управління судновими енергетичними установками»


Форма зауважень до проекту – ЗАВАНТАЖИТИ

Освітньо-професійна програма ЗАВАНТАЖИТИ

Строки обговорення: з 23.03.17 до 23.04.17

Проект тимчасової освітньо-професійної програми підготовки бакалавра «Автоматизоване управління судновими енергетичними установками»


Форма зауважень до проекту – ЗАВАНТАЖИТИ

Освітньо-професійна програма ЗАВАНТАЖИТИ

Строки обговорення: з 23.03.17 до 23.04.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітньо-професійна програма Навігація і управління морськими суднами за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти


Освітньо-професійна програма ЗАВАНТАЖИТИ

Строки обговореннядо 22.05.2020

Телефон для довідок: +38(048)-793-16-81 (гарант ОПП Цимбал Микола Миколайович)

Для надання пропозицій до удосконалення освітньо-професійної програми Навігація і управління морськими суднами за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 271 “Річковий та морський транспорт”, спеціалізація 271.01Навігація і управління морськими суднами за посиланням: ПОСИЛАННЯ

У Навчально-науковому інституті навігації здійснюється щорічний моніторинг освітніх програм.

Освітньо-професійна програма Навігація і управління морськими суднами за другим (магістерським) рівнем вищої освіти


Освітньо-професійна програма – ЗАВАНТАЖИТИ

Навчальний план – ЗАВАНТАЖИТИ

Строки обговорення01.02.2019-01.03.2019

Телефон для довідок: +38 (048) 793-16-84 (гарант ОПП – Ворохобін Ігор Ігорович)

Для надання пропозицій щодо удосконалення освітньо-професійної програми «Навігація і управління морськими суднами» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, зі спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт», зі спеціалізації 271.01 «Навігація і управління морськими суднами», просимо Вас надіслати свої побажання за посиланням: ПОСИЛАННЯ

У Навчально-науковому інституті морських перевезень і технологій здійснюється щорічний моніторинг освітньої  програми.


Освітньо-професійна програма – ЗАВАНТАЖИТИ

Навчальний план – ЗАВАНТАЖИТИ

Строки обговореннядо 21.06.2021

Телефон для довідок: +38 (048) 793-16-84 (гарант ОПП – Ворохобін Ігор Ігорович)

Для надання пропозицій щодо удосконалення освітньо-професійної програми «Навігація і управління морськими суднами» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, зі спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт», зі спеціалізації 271.01 «Навігація і управління морськими суднами», просимо Вас надіслати свої побажання за посиланням: ПОСИЛАННЯ

У Навчально-науковому інституті морських перевезень і технологій здійснюється щорічний моніторинг освітньої  програми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект освітньо-професійної програми підготовки бакалавра «Управління судновими технічними комплексами і системами»


Освітньо-професійна програма – ЗАВАНТАЖИТИ

Строки обговореннядо 28.12.2021

Телефон для довідок: +38(048)-793-16-85

Пропозиції та зауваження до проєкту переглянутої освітньо-професійної програми «Управління судновими технічними системами і комплексами» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 271 “Річковий та морський транспорт”, спеціалізація 271.02 «Управління судновими технічними системами і комплексами» можна надати за посиланням: ПОСИЛАННЯ

Проект освітньо-професійної програма підготовки магістра «Управління судновими технічними комплексами і системами»


Освітньо-професійна програма – ЗАВАНТАЖИТИ

Строки обговорення: до 28.12.2021

Телефон для довідок: +38(048)-793-16-85

Пропозиції та зауваження до проєкту переглянутої освітньо-професійної програми «Управління судновими технічними системами і комплексами» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 271 “Річковий та морський транспорт”, спеціалізація 271.02 «Управління судновими технічними системами і комплексами» можна надати за посиланням: ПОСИЛАННЯ