Основні документи 


Статут завантажити;

Звіт ректораза 2019 рік; за 2020 рікза 2021 рік; за 2022 рікза 2023 рік;

Колективний договірзавантажити; завантажити додаток;

Етичний кодекс завантажити;

Положення про організацію роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами завантажити;

Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів завантажити;

Положення про запобігання харасменту та сексуальним домаганням – завантажити;

Положення про комісію з оцінки корупційних ризків завантажити;

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції завантажити;

Положення про конкурсний відбір на посаду керівника відокремленого структурного підрозділу – фахового коледжу НУ «ОМА» завантажити;

Перелік відомостей  про договори про передачу права на експлуатацію завантажити;

Стратегія Національного університету “Одеська морська академія” завантажити;

Бюджеткошторис, звіт про використання коштів, баланс, звіт про фінансові результати;

Антикорупційна програма завантажити;

Штатний розписзавантажити;

Правила внутрішнього розпорядку – завантажити;

Відповідність технічного стану будівлі корпусу №1 НУ “ОМА” вимогам ДСТУ Н.Б.В.1.2-18:2016 та ДБН В.2.2 – 40:2018 – завантажити акт; завантажити сертифікат;
 
Положення про реалізацію права на освіту осіб з особливими освітніми потребами – завантажити;
 
Порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення – завантажити;
 
План дій щодо підтримки гендерної рівності на період з січня 2024 по грудень 2025 р.читати;

 Структурна схема управління НУ “ОМА”