Навчальний центр «Марін Лінгва»


Навчальний центр «Марін Лінгва» є структурним підрозділом Національного університету «Одеська морська академія».

Центр здійснює:

  • організацію на договірних засадах мовних курсів, шкіл, семінарів, олімпіад, виставок;
  • додаткову підготовку курсантів і студентів НУ «ОМА» та студентів інших навчальних закладів з дисциплін НУ «ОМА»;
  • проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, підвищення професійної компетентності;
  • сприяє інформаційному забезпеченню освітнього процесу курсантів і студентів НУ «ОМА» при підготовці фахівців морських спеціальностей;
  • здійснює організацію виробничої (плавальної) практики курсантів і студентів НУ «ОМА» та інших закладів;
  • здійснює посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном курсантів і студентів НУ «ОМА» після закінчення навчання та інших фахівців, в тому числі на судна вітчизняних та закордонних роботодавців;
  • додаткове навчання, тренажерно-лабораторну підготовку та сертифікацію плавскладу, що направляється на роботу в Україну та інші країни;
  • організацію виставок;
  • організацію міжнародних конгресів, конференцій, симпозіумів та інших заходів;
  • обслуговування екскурсійних групі окремих відвідувачів на територіях та в приміщеннях навчальних закладів, установ.

За інформацією звертатися:
Національний університет «Одеська морська академія»
м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8 (учбовий корпус №7, 2-й поверх, каб.220 ) 

Тел.1 +38-(048)-793-24-52

Тел.2 +38-(098)-378-75-68

e-mail: marinelingua@gmail.com

instagram: marine_lingua_nuoma

КУРСИ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ
ТЕСТУВАННЯ MARLINS
ТРЕНАЖЕРИ TRANSAS NTPro 5000
ДЛЯ СПІВРОБІТНИКІВ