План проведення захистів і матеріали дисертаційних досліджень


Голова: Голіков Володимир Антонович, д-р техн. наук, професор, Національний університет «Одеська морська академія».

Рецензенти:

  • Будашко Віталій Віталійович, д-р техн. наук, доцент, Національний університет «Одеська морська академія»,
  • Малахов Олексій Володимирович, д-р фіз.-мат. наук, професор, Національний університет «Одеська морська академія»,

Опоненти:

  • Вичужанін Володимир Вікторович, д-р техн. наук, професор, Одеській національний політехнічний університет;
  • Сербін Сергій Іванович, д-р техн. наук, професор, Національний університет кораблебудування їм. адм. Макарова.

Відповідальна особа – Нікольський Віталій Валентинович (vchenyy.secretar@onma.edu.ua)

Дата захисту Здобувач Тема дисертації Матеріали для скачування
21 січня, 2021 року, 10.00   Куропятник Олексій Андрійович

Забезпечення екологічності експлуатації морських суден

Повідомлення про прийняття до захисту

Анотація

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента

 

Аудіо та відеоматеріали


Відео захисту дисертації здобувача Куропятника Олексія Андрійовича

Аудіозапис захисту дисертації

СЛУХАТИ
ЗАВАНТАЖИТИ