С К Л А Д 

 Н А У К О В О – Т Е Х Н І Ч Н О Ї  

Р А Д И   У Н І В Е Р С И Т Е Т УГолова:

 

Захарченко В.М.

проректор з науково-педагогічної роботи, д.т.н., професор

Заступник голови:

 

Голіков В.А.

завідувач кафедри технічної експлуатації флоту, заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 41.106.01 НУ «ОМА», д.т.н., професор

Члени науково-технічної ради:

 

Будашко В.В.

декан факультету електромеханіки і радіоелектроніки, д.т.н., доцент

Бушер В.В.

професор кафедри суднової електромеханіки і електротехніки, д.т.н., професор

Вишневський Л.В.

завідувач кафедри автоматизації суднових паросилових установок, д.т.н., професор

Волков О.М.

доцент кафедри судноводіння, завідувач відділом докторантури та аспірантури, к.т.н., доцент

Ворохобін І.І.

декан факультету морських перевезень та технологій, к.т.н., доцент

Гвоздева І.М.

професор кафедри електрообладнання і автоматики суден,  д.т.н., професор

Гладких І.І.

професор кафедри морських технологій, д.т.н., професор

Голіков В.В.

професор кафедри управління судном, директор антикризового  центру з безпеки судноплавства, к.т.н., с.н.с, доцент

Горб С.І.

завідувач кафедри теорії автоматичного управління і обчислювальної техніки, д.т.н., професор

Кар’янський С.А.

декан факультету автоматики, к.т.н., доцент

Колегаєв М.О.

декан судномеханічного факультету, к.т.н., професор

Кошевий В.М.

завідувач кафедри морського радіозв’язку, д.т.н., професор

Кучер Д.В.

професор кафедри озброєння, зв’язку та АСУ Інституту ВМС НУ «ОМА», д.т.н., професор

Мальцев А.С.

професор кафедри управління судном, керівник наукового комплексу «Безпека судноплавства», д.т.н., професор

Муха М.Й.

завідувач кафедри суднової електромеханіки та електротехніки, д.т.н., доцент

Нікольський В.В.

професор кафедри технічної експлуатації флоту, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 41.106.01 НУ «ОМА», керівник наукового комплексу «Інтелектуальна безпека», д.т.н., професор

Онищенко О.А.

професор кафедри технічної експлуатації флоту, керівник наукового комплексу «Енергетична безпека», д.т.н., професор

Попов В.Г.

завідувач кафедри вищої математики, д.ф.-м.н., професор

Примачов М.Т.

завідувач кафедри економічної теорії та підприємництва на морському транспорті, д.е.н., професор

Савінова Н.А.

декан факультету морського права і менеджменту, керівник  наукового комплексу «Організаційно-правова безпека судноплавства», д.ю.н., с.н.с.

Сагін С.В.

завідувач кафедри суднових енергетичних установок, к.т.н., доцент

Цимбал М.М.

декан судноводійного факультету, д.т.н., професор

Черемісін В.І.

доцент кафедри енергетики та енергетичних систем Інституту ВМС НУ «ОМА»; к.т.н., доцент

Чимшир В.І.

директор Дунайського інституту НУ «ОМА», д.т.н., доцент

Секретар науково-технічної ради:

 

Савчук В.Д.

професор кафедри морських перевезень, начальник науково- дослідної частини, к.т.н., с.н.с., професор.