Для запобігання випадкам невідповідності стану здоров’я осіб, що подають документи для вступу на плавальні спеціальності, вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 р. та Правил визначення придатності за станом здоров’я осіб для роботи на суднах, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.11.1996 р. № 347, вступникам рекомендується пройти професійне медичне освідчення у медичному центрі університету до початку подачі документів. За бажанням вступника, медичне освідчення можна пройти за місцем проживання, чи у будь якому медичному закладі (особливо звертаємо увагу осіб, що планують вступати на судноводійний факультет, на здатність розрізняти кольори). Довідка з професійного медичного огляду до приймальної комісії не подається.

Курсанти університету щороку мають проходити медичне освідчення, перед проходженням плавальної практики на суднах.

Перелік документів для вступу


Вступник пред’являє особисто в оригіналі:

–  документ, що посвідчує особу та громадянство (для паспорта нового зразка додатково мати витяг з пропискою);

– військово-обліковий документ для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

– документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 – сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання;

– документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1, квотами-2. (при наявності)

Вступник подає оригінали та копії:

– копію паспорта громадянина України (1-2 сторінка та реєстрація або копія витягу про реєстрацію);  

– копію ідентифікаційного коду;

– копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

– оригінал  +  копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;

– оригінал + копія сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019, 2020 років (крім іноземної мови), для іноземної мови – 2018, 2019, 2020 років; – для вступників, які вступають на рівень Бакалавра;

– лист роздрукованих результатів ЗНО;

– копію екзаменаційного листка єдиного  вступного іспиту з іноземної мови     – для вступників, які вступають на рівень Магістра, та додатково:

          *  для спеціальності 081 Право – копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування;

– чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;

– медична довідка за формою 086-о;

– картка щеплень за формою 0-63-о –   тільки на денну форму навчання.