ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН


Одним із напрямів діяльності університету є інтеграція у міжнародний освітній простір. Важливою частиною такої інтеграції є підготовка іноземних громадян з таких спеціальностей:

 • судноводіння;
 • експлуатація суднових енергетичних установок;
 • електричні системи і комплекси транспортних засобів;
 • автоматизоване управління технологічними процесами;
 • право;
 • менеджмент в галузі морського та річкового транспорту;

На навчання до університету приймаються іноземці, що мають повну середню освіту, без обмежень щодо расових ознак, кольору шкіри, політичним, релігійним й іншим переконанням, статі, етнічного і соціального походження, матеріального положення, місця проживання, мовним і іншим ознакам. Університет здійснює набір іноземних громадян на денну форму навчання по освітньо-кваліфікаційним рівням: бакалавр та магістр, за умови проходження в  НУОМА медичного професійного відбору. Особи, які не пройшли медичний відбір або не відповідають за станом здоров’я встановленим вимогам, не допускаються до участі в конкурсі. Навчання іноземних громадян в академії здійснюється на контрактній основі російською мовою по навчальним планам обраної спеціальності.

Для кандидатів, які не володіють українською/російською мовою, проводиться обов’язковий підготовчий курс навчання терміном 10 місяців з метою мовної підготовки і спеціальної термінології, ознайомлення з історією України, традиціями університету, а також закріплення знань з загальноосвітних дисциплін. Випускні екзамени після закінчення підготовчого відділення НУОМА є вступними на перший курс. З випускниками підготовчих відділень інших ВНЗ України, а також з іноземними громадянами, які володіють українською/російською мовою, під час вступу до університету проводяться співбесіди з української/ російської мов, математиці та фізики.

Терміни навчання: бакалавр – 4 роки, магістр – 1,5 років. Загальний термін навчання – 5,5 років. На освітньо-кваліфікаційний рівень  “магістр” випускники університету освітньо-кваліфікационного рівня “бакалавр” приймаються за підсумками підсумкової атестації та екзамену з англійської мови для магістрату. Випускники інших ВНЗ складають вступний іспит за фахом і англійській мові для магістратури.

Для візового в’їзду до України (з країн далекого зарубіжжя, а також Туркменістану і Узбекистану) необхідно отримати запрошення на навчання, для чого представити в академію або фірмі-партнерові таки відомості: прізвище і ім’я, число, місяць і рік народження, серія і номер національного паспорту, громадянство, країна здобуття візи. Запрошення на навчання видається особисто абітурієнтові або фірмі-партнерові з 1 червня поточного року.

Для вступу до університету необхідно з 15 серпня представити наступні документи:

 • анкету встановленого зразка;
 • закордонний паспорт і його копію;
 • оригінал і копію документа про повну середню освіту і додаток до нього;
 • медичний сертифікат про стан здоров’я, завірений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, виданий не пізніше, ніж за два місяці до в’їзду на навчання до України;
 • оригінал і копію документа про народження;
 • 12 кольорових фотокарток розміром 3,5 x 4,5 см;
 • страхові поліси (оформлюються в університеті після зарахування, а також під час здачі документів на продовження терміну перебування в Україні).

Паспорт, документ про освіту, медичний сертифікат про стан здоров’я і документ про народження мають бути нотаріально засвідчені з перекладом на українську мову відповідно до законодавства країни їх видачі, а також легалізовані в установленому порядку консульством України у відповідній країні.

Початок занять – з 1 вересня. Університет не несе витрат по сплаті реєстрації, оформленню віз, проживанню та харчуванню, проїзду курсантів по території України і за кордон у всіх випадках.

Університет не має ні яких зобов’язань з приїздом і перебуванням в Україні родини курсантів, не забезпечує їх житлом. Іноземні студенти мають право на надання місця у гуртожитку академії, приймають участь у соціальному і спортивно-культурному житті академії, а також в науково-дослідній роботі.

Another language INFO

Міжнародні партнери університету

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ

Адреса, контакти


Наша адреса

 • 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона 8, навчальний корпус №1.

Можна доїхати

 • трамваї № 5, 12, 15, 28;
 • автобуси № 191, 232, 237, 240, 250.
 • маршрутні таксі № 108, 127, 164, 165, 168, 191, 197, 214, 215, 232, 240, 245, 250.

Довідки

Склад відділу


 

Коваль Наталія Анатоліївна
Коваль Наталія АнатоліївнаСпеціаліст
<strong>Левінський Максим Валерійович</strong>
Левінський Максим ВалерійовичНачальник ВРІС