Національний університет «Одеська морська академія» інформує про тимчасове переміщення територіально відокремленого структурного підрозділу Азовський морській інститут Національного університету «Одеська морська академія» із м. Маріуполь до базового закладу вищої освіти за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 65052.

Про організацію роботи Азовського морського інституту НУ ОМА в період воєнного стану в Україні
Наказ про тимчасове переміщення Азовського морського інституту Національного університету «Одеська морська академія»

За роз’ясненням не вирішених питань працівників АМІ НУ «ОМА» просимо звертатися до т.в.о. директора АМІ НУ «ОМА» Максимової Олени Вікторовни за телефоном +38098-218-36-86,  email: o.maksimova@onma.edu.ua

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Азовський морський інститут Національного університету «Одеська морська академія» інформує про публікацію Постанови Кабінету Міністрів України № 1224 від 28 жовтня 2022 р. “Про затвердження Порядку переведення на навчання за державним замовленням окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб”.

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-perevedennya-na-navchannya-za-derzhavnim-s1224-281022

Здобувачам вищої освіти, які згідно з зазначеною постановою Кабінету Міністрів України мають право на продовження навчання за державним замовленням, пропонується подати відповідну заяву до директора інституту та надати необхідні документи до 10.11.22 р.

За роз’ясненням невирішених питань здобувачів вищої освіти АМІ НУ «ОМА» просимо звертатися до заступника директора АМІ НУ «ОМА» Просянка Віталія Вікторовича за телефоном +38098-213-83-59, email: prosyanok@gmail.com або до начальника навчально-методичного відділу АМІ НУ «ОМА» Волощука Максима Вітальовича за телефоном +38096-841-85-55,  email:maximonma@gmail.com.