Н А У К О В О – Д О С Л І Д Н А  Ч А С Т И Н А


Nauka

  • ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Зміст діяльності НДЧ полягає в забезпеченні інтеграції навчального процесу, науки і виробництва, реалізації безперервного циклу науково-технічної діяльності від досліджень і розробок до впровадження в практику, в першу чергу, морської галузі. Колектив НДЧ забезпечує участь співробітників академії у виконанні наукових, науково-технічних, науково-економічних програм державного, галузевого і регіонального рівнів; здійснення досліджень і розробок з природних, технічних, економічних, гуманітарних і суспільних наук на рівні функцій Національного наукового центру морської галузі.

Пріоритетними напрямками діяльності НДЧ є вихід на світовий ринок науково-технічної продукції, участь у виконанні міжнародних науково-технічних програм; підтримка і розвиток наукових шкіл, розробка нових напрямків наукової діяльності в академії, підготовка науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації; використання новітніх досягнень науково-технічного прогресу в навчальному процесі.

Важливе значення надається розвитку науково-технічної творчості курсантів, студентів та слухачів університету, а також співпраці з іншими вищими навчальними закладами та науковими організаціями для спільного вирішення найважливіших науково-технічних проблем. НДЧ проводить дослідження кон’юнктури, відповідає за маркетингове, інформаційне та патентно-ліцензійне забезпечення наукової діяльності. До завдань відділу входить також пропаганда досягнень вчених академії через засоби масової інформації, видання монографій, наукових робіт і рекламних матеріалів, участь у виставках, ярмарках та ін.

Науково-дослідна робота НУ «ОМА» здійснюється на 49 кафедрах включаючи структурні підрозділи НУ “ОМА” (Азовський морський інститут та Дунайський  інститут).

Внаслідок зусиль поколінь вчених в університеті створено найбільший на півдні України науковий потенціал у галузі морської освіти, який забезпечує виконання фундаментальних та прикладних досліджень на високому науковому та методологічному рівні. Наукові дослідження виконують 558 науково-педагогічних працівників, зокрема: 44 доктори наук, 53 професори; 243 кандидати наук та 156 доцента.

Національний університет «Одеська морська академія» є видавцем трьох наукових збірників:

  • «Автоматизація суднових технічних заходів».
  • «Суднові енергетичні установки».
  • «Судноводіння»,

що віднесені до наукових фахових видань України.

 

  • КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Начальник науково-дослідної частини

Савчук Віктор Дмитрович

к.т.н., с.н.с., професор

тел. (048) 793 24 85, E-mail: nich@onma.edu.ua

Науково-дослідна частина:

м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, навчальний корпус № 1, каб. 412.