ПРОЕКТ 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHESqantus

“Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище для українських університетів”


Акронім (коротка назва проекту): “QANTUS”

Дата початку проекту: 01.12.2013

Тривалість проекту: 36 місяців

Дата закінчення проекту: 30.11.2016

Стефан Ігнар
Стефан ІгнарКоординатор (головний менеджер) проекту
Проф., завідувач кафедри гідротехніки Варшавського університету наук про життя
Тел.: + 48 22 593 52 70; факс:+ 48 22 593 52 73; email: stefani@levis.sggw.pl
Захарченко Вадим Миколайович
Захарченко Вадим МиколайовичКоординатор проекту від України
Проф., д.т.н., проректор з науково-педагогічної роботи НУ 'ОМА'
Тел./факс: +38 048 728 31 57; email: zvn@onma.edu.ua

Мета проекту:

Мета проекту полягає в підвищенні якості та актуальності вищої освіти в Україні і збільшенні конвергенції з розробками ЄС шляхом розроблення кваліфікаційних рамок.

Цілі проекту:

 1. Аналіз існуючих стандартів і методологій розроблення кваліфікаційних рамок у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування.
 2. Розроблення галузевої рамки кваліфікацій у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування.
 3. Навчальні курси з розроблення та впровадження нових навчальних програм, сумісних з рамкою кваліфікацій у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування.

Напрями діяльності за проектом:

 1. Аналіз існуючих стандартів і методологій розроблення галузевих кваліфікаційних рамок.
 2. Розроблення галузевої рамки кваліфікацій у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування для України.
 3. Створення навчальних центрів.
 4. Створення та впровадження навчальних курсів з розроблення й реалізації нових навчальних програм, сумісних з рамкою кваліфікацій у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування.
 5. Контроль якості.
 6. Розповсюдження результатів проекту.
 7. Управління проектом.

Очікувані результати:

 1. Рамка кваліфікацій у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування для українських університетів.
 2. Створенні навчальні центри в університетах-партнерах.
 3. Розроблені та впровадженні навчальні курси.
 4. Веб-сайт проекту.
 5. Звіти та інші публікації за результатами проекту.

Учасники проекту (партнери):

Методичне забезпечення:


Методичні розробки:

Архів подій


14 – 15 квітня 2014 р. у м. Варшава на базі Варшавського університету наук про життя (Warsaw University of Life Sciences) проходила координаційна нарада-зустріч виконавців проекту 544524-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES «Qualifications Frameworks for Environmental Science at Ukrainian Universities – QANTUS», що реалізується за підтримки Європейського Союзу. У роботі наради взяли участь партнери проекту з університетів Іспанії, Австрії, Італії, Польщі, Бельгії та України.

З вітальним словом до учасників зустрічі звернувся координатор проекту Стефан Ігнар, який розкрив сутність, цілі та очікувані результати від реалізації проекту. Потім протягом всього першого дня зустрічі час було надано всім партнерам проекту, щоб презентувати навчальні заклади та наукові установи.

Протягом другого дня зустрічі були розглянуті основні проблеми, які стосуються тематики проекту: «Запровадження рамки кваліфікаційв галузі наук про навколишнє середовище в українських університетах». Даної тематики безпосередньо стосувалися презентації експерта ЄС із запровадження Болонської системи професора Марека Франковича (Ягеллонський університет, Польща), професора Вадима Захарченка (Одеська національна морська академія, Україна) а також професора Йозефа Мосея (Варшавський університет наук про життя, Польща).

Координатор проекту від України, професор, д.т.н. Захарченко Вадим Миколайович виступив з доповіддю про стан впровадження Національної рамки кваліфікацій в Україні та завдання з розроблення рамки кваліфікацій в галузі екології для українських університетів.

В результаті роботи координаційної зустрічі за участю українських та європейських партнерів були створені окремі групи, які будуть реалізовувати проект відповідно до окреслених цілей і завдань.

Проведена зустріч згуртувала колектив проекту та надихнула його на подальшу плідну роботу.

Учасники координаційної наради:

 1. Варшавський університет наук про життя (Польща): Stefan Ignar, Monika Techmanska, Jozef Mosiej.
 2. Одеська національна морська академія (Україна): Вадим Захарченко, Анастасія Шестакова.
 3. Одеський державний екологічний університет (Україна): Сергій Степаненко, Анатолій Польовий.
 4. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (Україна): Ганна Тітенко, Катерина Уткіна.
 5. Національний університет біоресурсів та природокористування України (Україна): Віктор Каленський, Оксана Зазимко.
 6. Львівський національний аграрний університет (Україна): Віталій Боярчук, Ольга Іщенко.
 7. Білоцерківський національнийаграрний університет (Україна): Олександр Боньковський, Тетяна Димань.
 8. Уманський національний університет садівництва (Україна): Іван Мостов’як, Віктор Карпенко.
 9. Державна установа «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» (Україна): Ольга Гетя.
 10. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (Україна): Наталія Тимошенко.
 11. Інститут екології Карпат НАН України (Україна): Володимир Рожак.
 12. Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації (Україна): Івар Мотін.
 13. Університет Павії (Італія): Andrea Capodaglio.
 14. Університет природних ресурсів та наук про життя (Австрія): Willibald Loiskandl.
 15. Ягеллонський університет (Польща): Lucjan Chmielarz, Marek Frankowicz.
 16. Університет Льєйди (Іспанія): Francisca Santiveri.
 17. Університет Генуї (Італія): Vincenzo Bianco.
 18. Асоціація європейськихуніверситетів наук про життя (Бельгія): Simon Heath.

Програма координаційної наради (14-15 квітня 2014)Programme_of_1st_Coordination_Meeting

Ключові доповіді:
Stefan Ignar – Objectives and expected activities of QANTUS project
Marek Frankowicz – Sectoral qualifications frameworks
В.М. Захарченко – Розроблення та впровадження національної рамки кваліфікацій в Україні

Презентації організацій-учасників
Асоціація європейських університетів наук про життя: ICA (eng)
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти: Institute of Innovative Technologies and Educational Content (ukr)
Інститут екології Карпат НАН України: Institute of Ecology of the Carpathians (eng)
Білоцерківський національний аграрний університет: Bila Tserkva National Agrarian University (eng)
Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»: Science and Methodology Centre for Agricultural Education (eng)
Львівський національний аграрний університет: Lviv_National_Agrarian_University (eng)
Національний університет біоресурсів та природокористування України: National University of Life and Environmental Sciences of UA (eng)
Одеська національна морська академія: Odessa National Maritime Academy (eng)
Ягеллонський університет: Jagiellonian University (eng)
Університет Лейди: University of Lleida (eng)
Університет Генуї: University of Genova (eng)
Університет Павії: University of Pavia (eng)
Одеський державний екологічний університет: Odessa State Environmental University (eng)
Харківський національний університет ім. Каразіна: Kharkiv National University (eng)
Уманський національний університет садівництва: Uman National University of Horticulture (eng)

Перший навчальний візит до Університету природних ресурсів та наук про життя (м. Відень, Австрія) в рамках виконання проекту TEMPUS «Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище в українських університетах – QANTUS» відбувся з 30 червня по 04 липня 2014 року.

Учасники візиту:

 • Карпенко В.П., Уманський національний університет садівництва
 • Бортняк В.В., Одеська національна морська академія
 • Чугай А.В., Одеський державний екологічний університет
 • Рибалко Ю.В., Національний університет біоресурсів і природокористування України
 • Уткіна К.Б., Харківський національний університет імені В. Н. Карабіна
 • Димань Т.М., Білоцерківський національний аграрний університет
 • Кректун Б.В., Львівський національний аграрний університет

Програма візиту Programme Training course at BOKU

Ключові презентації Університету природних ресурсів та природничих наук м. Відень
Josef Glossl University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
Willibald Loiskandl BOKU Experiences with Implementation of Bologna Process
Thomas Guggenberger Quality Management at BOKU
Hubert Holzmann Education and Programs
Katrin Hasenhundl Center for International Relations
Alexandra Puchnyuk Institute of Waste Management
Herwig Waidbacher Department of Water, Atmosphere and Environment
Hubert Holzmann Institute of Water Management, Hydrology and Hydraulic Engineering
Thomas Ertl Research at the Institute of Sanitary Engineering and Water Pollution Control

Під час навчального візиту учасники ознайомились з:
національною рамкою кваліфікації Австрії, національною системою вищої освіти (кількість циклів, ступені, періоди та траєкторії навчання, структура Університету природних ресурсів та природничих наук, система забезпечення якості університету); кваліфікаціями вищої освіти та документами про вищу освіту в Австрії (процедури присвоєння кваліфікацій вищої освіти та видачі документів про освіту); плануванням результатів навчання в галузі наук про навколишнє середовище; структурою та змістом програм вищої освіти (за ступенями – бакалавр, магістр, доктор); структурою та змістом курсів (навчальних дисциплін); як впроваджується ЄКТС (ECTS); як здійснюється дистанційний доступ до навчально-методичних матеріалів (використання дистанційного навчання); формами навчання, графіком навчального процесу, видами навчальних занять, контрольними заходами; як організовані тренінги для викладачів університету.

Отримані відповідні презентації та посилання в Інтернеті.

За результатами навчального візиту учасники отримали Сертифікати.

Звіт за результатами першого навчального візиту

   
Другий навчальний візит до Аграрного Університету м. Ллейда (Іспания), в рамках виконання проекту TEMPUS “Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище в українських університетах – QANTUS”  відбувся з 8 по 12 вересня 2014 року.

Учасники візиту:

 • Гетя Ольга Вікторівна, Науково-методичний “Агроосвіта” центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ
 • Захарченко Вадим Миколайович, Одеська національна морська академія, проректор з науково-педагогічної роботи
 • Карпенко Віктор Петрович, Уманський національний університет садівництва, проректор з наукової та інтонаційної роботі
 • Котова Ольга Геральдівна, Міністерство освіти та науки України
 • Максименко Надія Василівна, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, зав. Каф. Моніторінгу довкілля та природокористування, заступник декану екологічного факультету.
 • Мельниченко Олександр Миколайович, Білоцерківський національний аграрний університет, декан екологічного ф-ту
 • Польовий Анатолій Миколайович, Одеський державний екологічний університет, прф., зав. Каф агрометеорології.
 • Приходько Катерина Олександрівна. Одеська національна морська академія, доц. каф. БЖ
 • Рідей Наталія Михайлівна, Національний університет біоресурсів і природокористування України, проф. Каф екології
 • Рожак Володимир Петрович, Інститут екології Карпат НАН України, провідний інженер
 • Снітинський Володимир Васильович, Львівський національний аграрний університет, ректор.
 • Тимошенко Наталія Іванівна, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, зав. Сектором природничої та аграрної освіти.

Програма візиту

Ключові презентації Університету:

 1. Director of Quality Office, Sra. Carme Sala: Presentation of the Quality Office
 2. Director of Quality Office, Sra. Carme Sala: 1st part.Bologna and the EU General QF for HEIs. TUNNING
 3. Director of Quality Office , Sra. Carme Sala: 2nd part. Bologna and the EU General QF in Spain (MECES)
 4. Dr. Francisca Santiveri: Planning of Learning outcomes in the field of Environmental Sciences
 5. Dr. Francisca Santiveri: Elaboration of Study programs at the University
 6. Dr. Jorge Alcazar: Structure and content of courses
 7. Dr. Narciso Pastor/Teresa Lopez: ECTS Implementation, academic mobility and evaluation
 8. Dr. Cristina Vega: European Standards for Quality and quality assessment
 9. Dr. Jorge Alcazar/Dr. Cristina Vega: The Sakai and MoodlePlatforms. The organization of the study process
 10. Dr.Cristina Vega: Trainings of lecturers and developers of Study Programs: ICE
 11. Sra Carme Sala: Study programmes indicators.
 12. Sra. Ester Vidal: Employability and prospective professional opportunities studies.

Під час навчального візиту до Університету міста Ллейда учасники ознайомились з:
Національною рамкою кваліфікації Іспанії для навчання впродовж життя, кількістю кваліфікаційних рівнів, їх назвами, системами дескрипторів. Загальною національною системою вищої освіти Іспанії (кількість циклів, ступені, періоди та траєкторія навчання). Національною класифікацією освіти – структурою, галузями освіти та відповідністю їх Міжнародній системі стандартній класифікації освіти. Система забезпеченості якості освіти. Технологічною підтримкою процесу навчання та забезпеченням методичного та бібліографічного фонду. Структурою та змістом курсів (навчальних дисциплін); як впроваджується ЄКТС (ECTS); як здійснюється дистанційний доступ до навчально-методичних матеріалів (використання дистанційного навчання); формами навчання. періоди навчання, обсяг в кредитах. Процедурами присвоєння кваліфікацій вищої освіти та видачі документів про освіту (уповноважені органи, хто приймає рішення тощо). Кім підписані сертифікаційні документи про отримання відповідного статусу.

Отримані відповідні презентації та посилання в Інтернеті.

8 жовтня пройшов семінар з розповсюдження результатів Першого та Другого навчальних візитів в рамках проекту TEMPUS QANTUS. Семінар проводили проректор з НПР Захарченко В.М., начальник учбово-методичного відділу Бортняк В.В., доцент кафедри безпеки життєдіяльності Приходько К.О.

На семінарі було представлено 3 доповіді:

 1. Система внутрішнього забезпечення якості в університетах.
 2. Національні рамки кваліфікацій та формування освітніх програм на компетентнісній основі.
 3. Впровадження Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ECTS). Визначення результатів навчання та розроблення програм курсів (навчальних дисциплін).

На семінарі були присутні представники факультетів, навчального та навчально-методичного відділів Одеської національної морської академії, які опікуються системою забезпечення якості, розробленням та реалізацією освітніх програм та окремих курсів (навчальних дисциплін).

Monitoring of the project 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES ‘Qualifications Frameworks for Environmental Science at Ukrainian Universities’ by the National TEMPUS / Erasmus+ office, and the Coordination Seminar of the project participants were conducted on 15-16 October 2014 at Odessa National Maritime Academy.

Participants of the events:

 • Zhanna Talanova and Оlena Orzhel, representatives of the National TEMPUS / Erasmus+ office in Ukraine;
 • Vadym Zakharchenko, the project coordinator from Ukraine;

The project consortium members:

 • Sergiy Stepanenko, Оleg Shabliy, Valerii Khokhlov, Anatolii Polovyi, Аngelina Chugai – from Odessa State Environmental University;
 • Viktor Bortniak, Anastasiia Shestakova, Kateryna Prykhodko, Yuliia Medvedeva – from Odessa National Maritime Academy;
 • Ganna Titenko, Nadiia Maksymenko, Kateryna Utkina, Alla Nekos – from V.N. Karazin Kharkiv National University;
 • Ivan Mostoviak, Viktor Karpenko – from Uman National University of Horticulture;
 • Тetyana Dyman, Oleksandr Melnychenko – from Bila Tserkva National Agrarian University;
 • Оlga Ishchenko, Bohdan Krektun – from Lviv National Agrarian University;
 • Оksana Zazymko – from the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine;

Stakeholders:

 • Volodymyr Rozhak – from Institute of Ecology of the Carpathians NASU (participant of the project);
 • Olga Getya – from Science and Methodology Centre for Agricultural Education (participant of the project);
 • Nataliia Tymoshenko – from Institute of Innovative Technologies and Educational Content (participant of the project);
 • І.V. Shatokhina – from State Department of Enviromental Protection in Odessa Region;
 • Viktor Komorin – from the Ukrainian Scientific Center of Ecology of the Sea (UkrSCES),
 • teachers, administrative staff, students of Ukrainian partner HEIs.

Monitoring Program of the TEMPUS project № 544524

During the monitoring day the representatives of Ukrainian HEIs, which are the partners of TEMPUS QANTUS project, reported on the results of project implementation at the first stage. There were interviews with project teams and stakeholders, as well as the meeting with teachers, administrative staff, and students of Ukrainian partner HEIs.

Key report:

Presentations of the Participants:

 
27-28 листопада 2014 року на базі Варшавського університету наук про життя – SGGW (м. Варшава, Республіка Польща) відбулося засідання керівного органу проекту QANTUS.

У засіданні взяли участь члени керівного органу проекту проф. С. Ігнар (Варшавський університет наук про життя – SGGW), проф. М. Франкович (Ягеллонський університет), проф. С. Степаненко (Одеський державний екологічний університет), проф. В. Захарченко (Одеська національна морська академія).

Участь у заході взяли також проф. Й. Мосіей, М. Текманська (Варшавський університет наук про життя – SGGW), А. Шестакова (Одеська національна морська академія).

Членами керівного органу проекту були обговорені наступні питання:

 • загальні підсумки роботи за перший рік проекту та ефективність роботи консорціуму;
 • результати моніторингу проекту Національним Еразмус + офісом в Україні;
 • результати першого та другого навчальних візитів;
 • завершення роботи та підготовка звітів по першому робочому пакету;
 • загальні підходи до розроблення рамки кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище;
 • організація софінансування проекту членами консорціуму;
 • попереднє планування заходів на другий рік проекту.

В рамках заходу також обговорювались та вирішувались поточні організаційні питання, зокрема:

 • фінансова звітність з мобільності за перший рік проекту;
 • підписання учасниками консорціуму Меморандуму про взаєморозуміння;
 • підготовка до закупівель обладнання.

 
З 31 березня по 1 квітня 2015 р. у м. Відень (Австрія) на базі Університету природних ресурсів та наук про життя (University of Natural Resources and Life Sciences, BOKU) проходила координаційна нарада (загальні збори) консорціуму проекту Європейської комісії 544524-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES «Qualifications Frameworks for Environmental Science at Ukrainian Universities – QANTUS». У роботі наради взяли участь партнери проекту з вищих закладів освіти та інших освітніх й професійних установ з Австрії, Італії, Німеччини, Польщі, Бельгії та України.

З вітальним словом до учасників зустрічі звернувся координатор проекту проф. Стефан Ігнар, який розповів про результати першого року проекту. Також протягом першої половини дня були заслухані презентації європейських партнерів щодо секторальних (галузевих) рамок кваліфікацій, останніх тенденцій розвитку Європейського простору вищої освіти.

Протягом другої половини дня були презентовані та обговорені основні здобутки українських партнерів за перший рік реалізації проекту. Для освітлення цього питання українськими партнерами були підготовлені презентації про виконання окремих робочих пакетів проекту: проф. Вадим Захарченко (Одеська національна морська академія, Національний координатор проекту) доповідав про хід реалізації робочих пакетів №1 та №2, Олег Шаблій (Одеський державний екологічний університет) – про реалізацію Робочих Пакетів №3 та №7, проф. Ганна Тітенко – про реалізацію робочих пакетів №1, №4 та №5.

Протягом другого дня зустрічі біли заслухані презентації австрійських партнерів щодо рамки кваліфікацій Австрії, розвитку наук про навколишнє середовище, систему забезпечення якості в австрійських університетах.

Друга половина дня була присвячена вирішенню адміністративних проблем проекту, менеджменті та плануванню.

Проведена зустріч допомогла продемонструвати перші здобутки партнерів проекту та надихнула консорціум на подальшу плідну роботу.

Учасники координаційної наради:

  • Варшавський університет наук про життя (Польща): Stefan Ignar, Monika Techmanska
  • Одеська національна морська академія (Україна): Вадим Захарченко, Анастасія Шестакова
  • Одеський державний екологічний університет (Україна): Сергій Степаненко, Олег Шаблій
  • Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (Україна): Ганна Тітенко, Надія Максименко;
  • Національний університет біоресурсів та природокористування України (Україна): Віктор Каленський, Оксана Зазимко
  • Львівський національний аграрний університет (Україна): Богдан Кректун
  • Білоцерківський національний аграрний університет (Україна): Олександр Боньковський, Тетяна Димань
  • Уманський національний університет садівництва (Україна): Іван Мостов’як, Віктор Карпенко
  • Державна установа «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» (Україна): Ольга Гетя
  • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (Україна): Наталія Тимошенко
  • Інститут екології Карпат НАН України (Україна): Володимир Рожак
  • Університет Павії (Італія): Andrea Capodaglio
  • Університет природних ресурсів та наук про життя (Австрія): Willibald Loiskandl
  • Ягеллонський університет (Польща): Lucjan Chmielarz, Wojciech Piekoszewski, Marek Frankowicz
  • Університет Генуї (Італія): Vincenzo Bianco, Angelo Musaio
  • Університет Кобленц-Ландау (Німеччина): Serge Chernyshenko
  • Асоціація європейських університетів наук про життя (Бельгія): Simon Heath

Презентації організацій-учасників:

Vadym Zakharchenko – Realization of WP1 and WP2
Vincenzo Bianco, Angelo Musaio – Italian QFs and Environment related Teaching Offer at University of Genoa
Vadym Zakharchenko – First stage report
School of Ecology_WP4
Serge Chernyshenko – National and sectoral qualifications frameworks
Stefan Ignar – Vienna General Assembly
Oleg Shabliy – Realization of WP3 and WP7
Marek Frankowicz – Recent Developments in Poland Higher Education Reform, Qualifications Frameworks, Environmental Studies
Marek Frankowicz – Remarks on SQF (topics for discussion)
Ganna Titenko – Analytical Report Results on inquiry of employers
BOKU – Qualification Framework in Austria, Environmental studies at BOKU Examples, Quality assurance

З 25 по 29 травня 2015 року відбувся навчальний візит представників українських організацій – членів консорціуму Темпус-проекту QANTUS до партнерських університетів Італії.

У навчальному візиті взяли участь національний координатор проекту проф. Захарченко В.М. (Одеська національна морська академія), Владимирова О.Г. (Одеський державний екологічний університет), Тітенко Г.В. (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна), Саковська О.М. (Уманський національний університет садівництва), Зазимко О.В. (Національний університет біоресурсів і природокористування України), Кректун Б.В. (Львівський національний аграрний університет), Кузьменко П.І. (Білоцерківський національний аграрний університет), Тимошенко Н.І. (Інститут інноваційних технологій і змісту освіти), Гетя О.В. (Державна установа «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»), Рожак В.П. (Інститут екології Карпат НАН України).

Учасники візиту відвідали університет м. Генуя і університет м. Павія та взяли участь у семінарах з питань, що стосуються тематики проекту та Європейського простору вищої освіти.

У університеті м. Генуя семінари проводили керівник служби міжнародних зв’язків Анжело Мусайо, професор Вінченцо Бьянко, професор Альфредо Скварцоні та доктор Моніка Пенцо.

У університеті м. Павія семінари проводили координатор програми Erasmus Mundus Міхаела Кобеллі та проф. Марія Конфалоніері.

У університеті м. Павія було організовано зустріч учасників візиту з українськими студентами, що навчаються у університеті.

Під час візиту відбувся обмін досвідом з італійськими партнерами та була зібрана інформація, що стосується Національної рамки кваліфікацій Італії, розроблення планових результатів навчання за освітніми програмами, впровадження Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, забезпечення якості вищої освіти, та інша корисна інформація, необхідна для виконання завдань проекту.

Презентації організацій-учасників:

Alfredo Squarzoni – EU dimension of designing of SPs
Vincenzo Bianco, Angelo Musaio – Italian QFs and Environment related Teaching Offer at University of Genoa
Maria A. Confalonieri – Higher Education in the EU
Monica Penco – SPs at Italian Universities
The University of Pavia today
Vincenzo Bianco – Practical approach to the development of programs handbook
Vincenzo Bianco & Angelo Musaio – Italian HE System and Environment related Teaching Offer at University of Genoa
Vincenzo Bianco & Angelo Musaio – Italian HE system

 
22 квітня у м. Варшава було проведене робоче засідання Координаційної ради проекту з обговоренням поточних питань виконання проекту.

23 – 24 квітня члени Координаційної ради взяли участь у конференції на тему: «Кваліфікації для ринку праці. Галузеві рамки кваліфікацій як новий інструмент управління компетентностями», що була організована Польським освітньо-науковим інститутом у Варшаві. Вона має на меті обмін думками та досвідом у розробці та реалізації інструментів, що використовуються для досягнення відповідності кваліфікацій потребам ринку праці. Контекст конференції складали галузеві рамки кваліфікацій, створені для різних галузей економіки в різних країнах.

Під час конференції була зроблена доповідь щодо реалізації завдань проекту та відбулося її детальне обговорення.

14-15 травня 2015 р. на базі Уманського національного університету садівництва проведено сумісне засідання Комісії з екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування НМР МОН України і консорціуму проекту 544524 «Qualifications Framework in Environmental Science at Ukrainian Universities / Рамка кваліфікацій у сфері наук про навколишнє середовище в українських університетах» (QANTUS) за участі представників ВНЗ, які готують фахівців зі спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Учасники заслухали доповідь В.М. Захарченка, координатора української частини проекту, члена Національної команди експертів з реформування вищої освіти в Україні, проректора Одеської національної морської академії, про розробку рамки кваліфікації у галузі “Environmental Science” в рамках проекту QANTUS.

Результати опитування роботодавців щодо компетентностей у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування представила Г.В. Тітенко, декан екологічного факультету Харківського національного університету ім. Каразіна.

Із доповідями, присвяченими розробці попередніх варіантів галузевої рамки кваліфікацій у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування, виступили голова комісії, ректор ОДЕКУ С.М. Степаненко та учений секретар комісії, декан еколого-економічного факультету ОДЕКУ О.Г. Владимирова.

Презентація ОНМА

Vadym Zakharchenko – QANTUS Project – SQF for the environmental science in the context of development of Qualifications Frameworks in Ukraine

З 8 по 14 листопада 2015 року відбувся навчальний візит представників українських організацій – членів консорціуму Темпус-проекту QANTUS до Ягеллонського університету в м. Краків (Республіка Польща).

У навчальному візиті взяли участь національний координатор проекту проф. Захарченко В.М., Парменова Д.Г. (Одеська національна морська академія), Шаблій О.В. (Одеський державний екологічний університет), Некос А.Н. (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна), Мостовяк І.І. (Уманський національний університет садівництва), Глазунова О.Г. (Національний університет біоресурсів і природокористування України), Іщенко О.Я. (Львівський національний аграрний університет), Димань Т.М. (Білоцерківський національний аграрний університет), Рибалко А.В. (департамент вищої освіти МОН).

Учасники візиту відвідали Центр екологічної освіти, факультети хімії та біології, музей та численні лабораторії Ягеллонського університету та взяли участь у семінарах з питань, що стосуються тематики проекту та Європейського простору вищої освіти.

Під час візиту відбувся обмін досвідом з польськими партнерами та були обговорені питання стосовно Національної рамки кваліфікацій Польщі, розроблення планових результатів навчання за освітніми програмами, впровадження Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, системи польської вищої освіти, розробки навчальних програм та організації навчального процесу в Ягеллонському університеті.

10 – 11 березня 2016 року на базі Варшавського університету наук про життя – (м. Варшава, Республіка Польща) відбулося засідання керівного комітету Темпус-проекту QANTUS.

У засіданні взяли участь члени координаційного комітету: проф. С. Ігнар, координатор проекту (Варшавський університет наук про життя); проф. В. Захарченко, координатор діяльності українських партнерів (Національний університет «Одеська морська академія»); проф. М. Франкович (Ягеллонський університет); проф. С. Степаненко (Одеський державний екологічний університет), Г. Тітенко (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна).

Участь у заході взяли також проф. С. Чернишенко (Університет Кобленц-Ландау); М. Текманська (Варшавський університет наук про життя); А. Шестакова (Національний університет «Одеська морська академія»).

Координаційний комітет проекту розглянув наступні питання:

 • загальні підсумки роботи за другий рік проекту та ефективність роботи консорціуму;
 • результати подання звіту про виконання задач першого етапу проекту;
 • стан розроблення рамки кваліфікацій у сфері наук про навколишнє середовище для українських університетів та необхідні подальші заходи;
 • стан розроблення тренінг-курсів для розробників освітніх програм та необхідні подальші заходи;
 • софінансування проекту членами консорціуму;
 • підготовка до закупівель обладнання для українських партнерів за рахунок гранту ЄС;
 • фінансова звітність з мобільності за другий рік проекту;
 • попереднє планування заходів на наступний рік проекту.

В рамках заходу також обговорювались інші поточні організаційні питання.

У засіданні взяли участь члени Координаційного комітету проекту проф. С. Ігнар (Варшавський університет наук про життя – SGGW), проф. М. Франкович (Ягеллонський університет), проф. С. Степаненко (Одеський державний екологічний університет), проф. В. Захарченко (Національний університет «Одеська морська академія»), проф. Г. Тітенко (Харківський національний університет), а також інші учасники консорціуму: проф. Л. Чмєларц, Д-р А. Адамськи, О. Федачинська, проф. Г. Сточель (Ягеллонський університет), М. Текманська (Варшавський університет наук про життя – SGGW), О. Шаблій (Одеський державний екологічний університет), А. Шестакова (Національний університет «Одеська морська академія»).

Основні питання, що обговорювались:

– проект Рамки кваліфікацій у галузі наук про навколишнє середовище;

– проекти розроблених тренінг-курсів;

– виконання робочого плану та продовження терміну проекту;

– со-фінансуваня проекту;

– заходи щодо закупівлі обладнання;

– планування подальших заходів проекту.

– інші організаційні питання поточної діяльності.

Під час засідання відбулася зустріч з нещодавно обраним керівником хімічного факультету Ягелонського університету Петром Кустровськи, на якій обговорювались питання розвитку міжуніверситетського співробітництва.

img_3687   img_3668   img_3663   img_3661   dscn9554

16 листопада 2016 року в рамках Національного тижня програми Еразмус+ в Україні, Національний Еразмус+ офіс в Україні, Міністерство освіти і науки України, Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) у співпраці з Представництвом ЄС в Україні та організаційної підтримки Національного університету Києво-Могилянської академії, провели Cемінар-HelpDesk для українських команд-виконавців проектів Темпус IV.

Під час семінару виконавці проектів отримали інформацію з перших вуст – від Джулії Моро та Ани Рамон, проектних менеджерів ЕАСЕА-Брюссель, щодо підготовки фінансової звітності для подання до ЕАСЕА документації з відповідними підтверджуючими та супровідними документами. Учасники мали можливість обмінятись досвідом, отримати відповіді на запитання щодо особливостей роботи з документами, проведення аудиту тощо.

img_16-11

У заході взяли участь: національний координатор Темпус-проекту QANTUS проф. В. Захарченко (Національний університет «Одеська морська академія») та О. Шаблій (Одеський державний екологічний університет).

17 листопада 2016 року в рамках Національного тижня програми Еразмус+ в Україні, у Міністерстві освіти і науки України відбувся щорічний семінар «Розбудова потенціалу вищої освіти в Структурних проектах Програм ЄС ТЕМПУС та ЕРАЗМУС+: актуальні результати» (23 проекти, 2010-2019 рр.), ініційований Міністерством освіти і науки України та проведений у співпраці з Національним Еразмус+ офісом в Україні, Національною командою експертів ЄС з реформування вищої освіти та за підтримки Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА, Брюссель).

Мета заходу: презентація актуальних результатів Структурних проектів щодо розвитку потенціалу вищої освіти представниками вищих навчальних закладів України Міністерству освіти і науки України, Виконавчому агентству та Національному Еразмус+ офісу в Україні, а також обговорення питань щодо запровадження цих результатів на національному рівні за підтримки Міністерства освіти і науки України та Національних експертів з реформування вищої освіти Програми ЕРАЗМУС+.

Проф. В. Захарченко, Національний координатор проекту QANTUS, член Національної команди експертів з реформування вищої освіти, взяв участь у заході та презентував актуальні результати проекту QANTUS, а також взяв участь у експертному обговоренні результатів інших структурних проектів.

img_17-11-3

img_17-11-1 img_17-11-2 img_17-11-4
6 – 8 грудня 2016 року на базі Варшавського університету наук про життя – SGGW (м. Варшава, Республіка Польща) відбулося засідання Координаційного комітету проекту QANTUS.

У засіданні взяли участь члени Координаційного комітету проекту проф. С. Ігнар (Варшавський університет наук про життя – SGGW), проф. М. Франкович (Ягеллонський університет), проф. В. Захарченко (Національний університет «Одеська морська академія», національний координатор проекту), проф. С. Степаненко (Одеський державний екологічний університет), проф. Г. Тітенко (Харківський національний університет ім.. В.Н. Каразіна), а також М. Текманська (Варшавський університет наук про життя – SGGW), А. Шестакова (Національний університет «Одеська морська академія»).

Основні питання, що обговорювались:

– остаточна версія Рамки кваліфікацій у галузі наук про навколишнє середовище;

– завершення розроблення тренінг-курсів;

– виконання робочого плану;

– со-фінансуваня проекту;

– заходи щодо закупівлі обладнання;

– планування подальших заходів проекту.

– інші організаційні питання поточної діяльності.dscn9992

dscn9996 dscn9994 dscn9993 dscn9990

22-23 березня 2017 року на базі Варшавського університету наук про життя – SGGW (м. Варшава, Республіка Польща) відбулося робоче засідання з питань закупівлі обладнання для українських партнерів проекту QANTUS.

У засіданні взяли участь національний координатор проекту проф. В. Захарченко (Національний університет «Одеська морська академія»), М. Текманська (Варшавський університет наук про життя – SGGW), О. Шаблій (Одеський державний екологічний університет), А. Шестакова (Національний університет «Одеська морська академія»), запрошені експерти з інформаційно-комп’ютерних технологій та питань закупівель Варшавського університету наук про життя – SGGW.

Пропозиції учасників засідання та рішення узгоджувались з координатором проекту проф. С. Ігнаром (у режимі дистанційної конференції).

Основні питання, що обговорювались:

 • перелік обладнання, яке планується придбати за рахунок бюджету проекту;
 • організаційні питання щодо процесу закупівлі обладнання;
 • планування подальших заходів проекту;
 • інші організаційні питання поточної діяльності.

За результатами зустрічі сформовано оновлений план закупівель обладнання та узгоджено план дій з організації процесу закупівлі.

sggw1

З 12-16 червня 2017 року відбувся навчальний візит представників українських організацій — членів консорціуму Темпус-проекту “Рамка кваліфікацій у галузі наук про навколишнє середовище для українських університетів” до Варшавського університету наук про життя (Республіка Польща).

У навчальному візиті взяли участь представники Національного університету “Одеська морська академія”, Одеського державного екологічногоуніверситету, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Львівського національного аграрного університету, Уманського національного університету садівництва, Державної установи “Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів “Агроосвіта””, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, Інституту екології Карпат НАН України та Департаменту вищої освіти МОН.

НУ “ОМА” представляли національний координатор проекту, проректор з НПР, проф. Захарченко В.М. та канд. геогр. н. кафедри гідрографії та морської геодезії Медведєва Ю.С.

Учасники візиту відвідали факультет рослинництва та біології, бібліотеку, музей та водний центр з його численними лабораторіями, взяли участь у семінарах з питань, що стосуються тематики проекту та впровадження інструментів Європейського простору вищої освіти. Під час візиту відбувся обмін досвідом з польськими партнерами та була зібрана інформація, що стосується Національної рамки кваліфікацій Польщі, впровадження Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, забезпечення якості вищої освіти та інша корисна інформація, необхідна для виконання завдань проекту.

13-14 червня на базі Варшавського університету наук про життя (Республіка Польща) відбулося засідання Координаційного комітету Темпус-проекту “Рамка кваліфікацій у галузі наук про навколишнє середовище для українських університетів”.

У засіданні взяли участь координатор проекту проф. С. Ігнар (Варшавський університет наук про життя, Республіка Польща), національний координатор проекту, проректор з НПР, проф. В.М. Захарченко В.М. (Національний університет “Одеська морська академія”, Україна), докт. М. Франкович (Ягеллонський університет, Республіка Польща), проф. С.М. Степаненко (Одеський державний екологічний університет, Україна), докт. А.В. Тітенко (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Україна). До участі у засіданні також були запрошені М. Текманська (Варшавський університет наук про життя, Республіка Польща) та О.В. Шаблій (Одеський державний екологічний університет, Україна).

Під час засідання розглядалися наступні питання:

 • закупівлі обладнання для українських партнерів проекту;
 • план публікацій результатів проекту;
 • план заходів на другу половину 2017 р.;
 • інші поточні питання проекту.
31 серпня – 2 вересня 2017 року на базі Ягеллонського університету (м. Краків, Республіка Польща) відбулося робоче засідання проекту QANTUS, де взяв участь національний координатор проекту проф. Захарченко В.М.

Під час заходу відбулась робоча зустріч проф. Захарченка В.М. з проектною командою Ягеллонського університету, де обговорювались питання забезпечення якості очікуваних результатів проекту та підготовки до Загальних зборів Консорціуму проекту.

Також проф. Захарченко В.М. відвідав Державну вищу професійну школу у м. Тарнов, де зустрівся з представниками адміністрації цього вищого навчального закладу та керівництвом Політехнічного інституту. Під час зустрічі були обговорені питання академічної співпраці в галузях електричної інженерії, комп`ютерних наук, електроніки та телекомунікацій.

2022 вересня 2017 року на базі Варшавського університету наук про життя – SGGW (м. Варшава, Республіка Польща) відбулися загальні збори виконавців Темпус-проекту QANTUS.

Під час заходу було оголошено лист Міністерства освіти і науки України щодо ухвалення рамки кваліфікацій у сфері наук про навколишнє середовище, яку було розроблено консорціумом проекту.

Учасники координаційної наради обговорювали поточні питання, пов’язані з виконанням завдань проекту, зокрема:

 • виконання плану заходів проекту;
 • організація закупівель обладнання;
 • організація подальших заходів проекту, зокрема навчального візиту та заключної конференції.

Також, під час заходу відбулось детальне обговорення розроблених в рамках проекту методичних та дидактичних матеріалів, призначених для перепідготовки академічного персоналу та тренінгів розробників освітніх програм.

Учасники координаційної наради:

 1. Варшавський університет наук про життя (Польща): Йозеф Мосіей, Стефан Ігнар, Моніка Текманська.
 2. Ягеллонський університет (Польща): Марек Франкович.
 3. Національний університет «Одеська морська академія» (Україна): Вадим Захарченко, Анастасія Шестакова.
 4. Одеський державний екологічний університет (Україна): Тамерлан Сафранов, Олег Шаблій.
 5. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (Україна): Катерина Уткіна, Надія Максименко.
 6. Національний університет біоресурсів та природокористування України (Україна): Юлія Рибалко, Оксана Зазимко.
 7. Львівський національний аграрний університет (Україна): Ольга Іщенко, Богдан Кректун.
 8. Білоцерківський національний аграрний університет (Україна): Аліна Вовкогон, Тетяна Димань.
 9. Уманський національний університет садівництва (Україна): Іван Мостов’як, Віктор Карпенко.
 10. Інститут модернізації змісту освіти (Україна): Наталія Тимошенко.
 11. Інститут екології Карпат НАН України (Україна): Володимир Рожак.
 12. Міністерство освіти і науки України (Україна): Алла Рибалко.

6 жовтня 2017 року на базі Уманського національного університету садівництва відбувся моніторинг проекту Темпус 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES «Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище для українських університетів» – QANTUS. Моніторинг проекту було здійснено моніторинговою місією Національного Еразмус+ офісу в Україні, до складу якої увійшли Жанна Таланова та Петро Крайнік.

В рамках заходу проф. Захарченко В.М., як національний координатор проекту, зробив доповідь про поточні результати проекту в цілому та про заходи, які реалізовано в рамках проекту в Національному університеті «Одеська морська академія». Також в рамках заходу були презентовані доповіді інших партнерських організацій проекту, в тому числі доповідь Марека Франковича (Ягеллонський університет) щодо системи забезпечення якості проекту.

За результатами моніторингу проект отримав позитивну оцінку з боку моніторингової місії. Було відзначено актуальність та значні результати проекту.

Учасники моніторингу:

 1. Ягеллонський університет (Польща): Марек Франкович
 2. Національний університет «Одеська морська академія» (Україна): Вадим Захарченко, Юлія Медведєва, Дана Парменова, Анастасія Шестакова.
 3. Одеський державний екологічний університет (Україна): Сергій Степаненко, Анатолій Польовий, Тамерлан Сафранов, Олег Шаблій.
 4. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (Україна): Ганна Тітенко, Катерина Уткіна, Надія Максименко.
 5. Національний університет біоресурсів та природокористування України (Україна): Оксана Зазимко, Олена Наумовська.
 6. Львівський національний аграрний університет (Україна): Ольга Іщенко, Богдан Кректун.
 7. Білоцерківський національний аграрний університет (Україна): Аліна Вовкогон, Тетяна Димань.
 8. Уманський національний університет садівництва (Україна): Іван Мостов’як, Віктор Карпенко.
 9. Інститут модернізації змісту освіти (Україна): Наталія Тимошенко.
 10. Інститут екології Карпат НАН України (Україна): Володимир Рожак.
 11. Державна установа “Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів “Агроосвіта” (Україна): Ольга Гетя.
З 6 по 10 листопада 2017 року відбувся навчальний візит представників українських організацій — членів консорціуму до Ягеллонського університету в м. Краків (Республіка Польща).

У навчальному візиті взяли участь:

 • Захарченко В.М., Медведєва Ю.С., Парменова Д.Г., Шестакова А.С. (Національний університет “Одеська морська академія”);
 • Шаблій О.В., Польовий А.М., Гусєва Є.Д. (Одеський державний екологічний університет);
 • Максименко Н.В., Уткіна К.Б. (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна);
 • Зазимко О.В. (Національний університет біоресурсів і природокористування України);
 • Димань Т.М. (Білоцерківський національний аграрний університет);
 • Іщенко О.Я. (Львівський національний аграрний університет);
 • Мостовяк І.І. (Уманський національний університет садівництва);
 • Рибалко А.В. (Департамент вищої освіти Міністерства освіти і науки України).

Під час візиту відбувся обмін досвідом з польськими партнерами та були обговорені питання стосовно Національної рамки кваліфікацій Польщі, розроблення планових результатів навчання за освітніми програмами, впровадження Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, системи польської вищої освіти, розробки навчальних програм та організації навчального процесу в Ягеллонському університеті.

Учасники візиту відвідали Факультет хімії з численними навчальними та дослідницькими лабораторіями, а також відділ міжнародних зв’язків Ягеллонського університету.

За результатами навчального візиту учасники отримали Сертифікати.

16-17 листопада 2017 року в Одеському державному екологічному університеті відбулась заключна конференція учасників Темпус-проекту QANTUS.

У конференції взяли участь представники Варшавського університету наук про життя (Республіка Польща),   Національного університету «Одеська морська академія», Одеського державного екологічного університету, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Львівського національного аграрного університету, Білоцерківського національного аграрного університету, Уманського національного університету садівництва, Інститут екології Карпат НАН України, Ягеллонського університету (Республіка Польща), Університету природних ресурсів та наук про життя (Австрія), Університету Павії (Італія) та Асоціації європейських університетів наук про життя (Бельгія).

В ході конференції проф. В.М. Захарченко, національний координатор проекту від України, зробив презентацію про основні досягнення та результати проекту. Також всі учасники обмінялись позитивними враженнями від реалізації проекту та висловили сподівання на майбутню плідну співпрацю між членами консорціуму.