Реєстр освітніх компонентів освітньо-професійної програми

«Навігація і управління морськими суднами» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

КОД НАЗВА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ
  Обов’язкові освітні компоненти
М01001В Ділова англійська мова / Business English
М01002В Економіка судноплавства / Economics of Shipping
М01003В Правове регулювання судноплавства / Legal regulation of shipping
М01004В Філософія і психологія вищої освіти / Philosophy and Psychology of Higher Education
М01005В Гідрометеорологічне забезпечення мореплавства / Hydrometeorological Support of Navigation
М01006В Організація та управління екіпажем / Crew Management
М01007В Охорона праці в галузі / Labour Protection in the Maritime Industry
М01008В Проблеми безпеки судноводіння та охорони навколишнього середовища / Navigational and Enviromental Safety
М01009В Сучасні автоматизовані системи управління рухом судна / Modern Automation Control Systems
М01010В Сучасні засоби управління морехідними якостями суден / Modern Seaworthiness Management
М01011В Сучасні системи визначення параметрів руху суден / Modern Systems for Determining the Ships Motion Parameters
М01012В Управління морськими операціями суден / Management of Marine Shipping Operations
М01013В Управління процесами морських перевезень / Management of Sea Transportation Processes
М01014В Цивільний захист / Civil Defence
М01015В Дослідницький практикум / Practical research
М01016В Виконання дипломної роботи / Graduation Thesis
М01017В Стажування / Internship
  Освітні компоненти за довільним вибором
М01501В Аварійна навігація
М01502В Методи математичного моделювання в судноводінні
М01503В Управління процесами під час аварій, пошук і рятування на морі
М01504В Публічне адміністрування
М01505В Корпоративне управління
М01506В Управління проектами
М01507В Прийняття управлінських рішень
М01508В Антикризове управління
М01509В Управління економічною діяльністю судноплавних компаній
М01510В Маркетинг інновацій в галузі морського та річкового транспорту
М01511В Управління конкурентоспроможністю в галузі морського та річкового транспорту
М01512В Круїзний бізнес
М01513В Організація логістичних систем
М01514В Ринок морської торгівлі
М01515В Вища освіта України і Болонський процес
М01516В Управління якістю в мореплавстві
М01517В Вища геодезія
М01518В Гідрографія
М01519В Топографія та аерофотозйомка
М01520В Управління судновими енергетичними установками
М01521В Лоція внутрішніх водних шляхів
М01522В Судноводіння на внутрішніх водних шляхах
М01523В Регіональна океанографія
М01524В Обробка та оцінка навігаційної інформації
М01525В Інформаційна безпека
М01526В Управління безпекою в судноплавстві
М01527В Фінансові розрахунки в судноплавних та агентських компаніях
М01528В Агентування морських суден
М01529В Фрахтування морських суден
М01530В Методологія наукових і експериментальних досліджень та обробка даних
М01531В Особливості устрою та морехідні якості офшорних суден
М01532В Інформаційні системи технічного обслуговування суден
М01533В Управління кіберризиками на морі