РЕЕСТР освітніх компонентів освітньо-професійної програми «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

КОД НАЗBА ОСBІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ
  Обов’язкові освітні компоненти
B03001B Історія та культура України / History and Culture of Ukraine
B03003B Ділова українська мова / Professional Ukrainian
B03005B Англійська мова / Essential English
B03007B Організація колективної діяльності та лідерство / Organization of Collective Action and Leadership
B03009B Суспільство і держава / Society and State
B03011B Морське право / Maritime Law
B03013B Вища математика / Higher Mathematics
B03015B Спеціальні розділи вищої математики / Special Sections of Higher Mathematics
B03017B Інформаційні технології / Information Technologies
B03019B Фізика /  Physics 
B03021B Технічна хімія / Industrial Chemistry
B03023B Теоретична та прикладна механіка / Theoretical and Applied Mechanics
B03025B Теорія автоматичного управління / Theory of Automatic Control
B03026B Теорія автоматичного управління / Theory of Automatic Control
B03027B Теоретичні основи електротехніки / Theoretical Foundations of Electrical Engineering
B03028B Теоретичні основи електротехніки / Theoretical Foundations of Electrical Engineering
B03029B  Електричні машини / Electric Machines
B03031B Теорія електропривода / The Theory of Electric Drive
B03033B Суднові автоматизовані електроенергетичні системи / Automated Shipboard Electric Power System
B03034B Суднові автоматизовані електроенергетичні системи / Automated Shipboard Electric Power System
B03035B Електроніка та мікросхемотехніка /  Electronics and Microcircuitry
B03037B Безпека та охорона на морі /  Safety and Security at Sea
B03038B Безпека та охорона на морі /  Safety and Security at Sea
B03039B СудноBі комп’ютери та комп’ютерні мережі / Ship Computers and Computer Networks
B03041B Автоматизовані пропульсивні  електричні устаноBки / Automated  Electric Propulsion Plants
B03042B Автоматизовані пропульсивні  електричні устаноBки / Automated  Electric Propulsion Plants
B03043B Суднові автоматизовані електроприводи /  Ship`s  Automated Electric Drives
B03044B Суднові автоматизовані електроприводи /  Ship`s  Automated Electric Drives
B03045B Системи управління енергетичними і загально-судновими установками / Energy Management Systems and General Shipboard Installations
B03047B Суднові технічні засоби навігації та зовнішнього зв’язку / Ship Navigation  and Communications Means
B03048B Суднові технічні засоби навігації та зовнішнього зв’язку / Ship Navigation  and Communications Means
B03049B Безпека людини та охорона навколишнього середовища / Human Safety and Environment Protection
B03051B Технічна експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики / Maintenance of Ship Electrical Equipment and Means of Automation
B03053B Елементи суднової автоматики / Elements of the Ship`s Automation
B03054B Теорія, будова та морехідні якості судна / Theory, Ships Construction and Seaworthiness
B03055B Теорія, будова судна та мореплавство
B03056B Теорія, будова судна та мореплавство
B03057B Мікропроцесорні системи управління / Microprocessor Control Systems
B03058B Мікропроцесорні системи управління / Microprocessor Control Systems
B03059B Основи термодинаміки, теплопередачі та гідромеханіки / Fundamentals of Thermodynamics, Heat Transfer, Hydromechanics
B03060B Мікропроцесорні пристрої та системи
B03061B Суднові енергетичні установки і системи / Ship Power Plants and Systems
B03063B Суднові допоміжні установки, палубні та вантажні механізми / Ship`s Auxiliary Plants, Cargo and Deck Mechanisms
B03065B Метрологія та електричні вимірювання / Metrology and Electrical Measurements
B03067B Технологія та опір матеріалів / Technology and Strength of Materials
B03069B Bнутрішньосудновий зв’язок, прилади управління і сигналізація /  Internal Ship Communications, Control Devices and Signaling
B03071B Суднове високовольтне обладнання /  High-voltage Ship Equipment
B03073B Англійська мова (за професійним спрямуBанням) / Professional English
B03075B Електротехнічні матеріали / Electrotechnical Materials
B03077B Програмовані логічні контролери /  Programmable Logic Controllers
B03078B Програмовані логічні контролери /  Programmable Logic Controllers
B03079B Силова електроніка та перетворювальна техніка / Power Electronics and Converter Equipment
B03080B Основи електроніки і силоBа електроніка
B03081B Технологічна (судноремонтна) практика / Ship Repair Technology Practice
B03083B Технологічна (електротехнічна) практика / Electrical Technology Practice
B03085B Bиробнича практика  /  Practical Training
B03087B Дипломне проектуBання
B03089B Bиробнича практика  /  Practical Training
B03091B Bиконання дипломної роботи / Writing a Graduation Thesis
B03093B Теорія, будова та морехідні якості судна / Theory, Ships Construction and Seaworthiness
B03097B Bиробнича практика  /  Practical Training
B03099B Bиробнича практика  /  Practical Training
2022 рік
  B03101B Організація колективної діяльності та лідерство / Organization of Collective Action and Leadership
B03103B Теорія автоматичного управління / Theory of Automatic Control
B03105B Автоматизовані пропульсивні  електричні установки / Automated  Electric Propulsion Plants
B03107B Технічна експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики / Maintenance of Ship Electrical Equipment and Means of Automation
B03109B Технологічна (електротехнічна) практика / Electrical Technology Practice
B03111B Технологічна (судноремонтна) практика / Ship Repair Technology Practice
B03113B Наскрізний міждисциплінарний курсовий проект з електрообладнання, електронної апаратури і систем управління судна
2023 рік
B03115B Суднові автоматизовані електроенергетичні системи / Automated Shipboard Electric Power System
B03117B Суднове високовольтне обладнання /  High-voltage Ship Equipment
B03119B Суднові автоматизовані електроенергетичні системи / Automated Shipboard Electric Power System
B03121B Автоматизовані пропульсивні електричні установки / Automated  Electric Propulsion Plants
  Освітні компоненти за довільним вибором
B03801B Моделювання електротехнічних систем та засобів автоматики / Electrical Systems and Automation Means Modeling
B03802B СудноBі системи моніторингу / Ship Monitoring Systems
B03803B Нарисна геометрія та інженерна графіка / Descriptive Geometry and Engineering Graphics
B03804B Філософія / Philosophy
B03805B Економічна теорія / Theory of Economics
B03806B Bиробнича практика  /  Practical Training
B03807B Сигнали і процеси в радіотехніці / Signals and Processes in Radio Engineering
B03808B Радіоелектронні системи /  Radio Electronic Systems
B03809B Пристрої надвисоких частот / Ultra-high Frequency Devices
B03810B Міжнародний радіозв’язок та радіообмін / International Maritime Communication and Information Exchange
B03811B Електродинаміка та розповсюдження радіохвиль / Electrodynamics and Propagation of Radio Waves
B03812B Суднові системи моніторингу / Ship Monitoring Systems
B03813B Bиробнича практика  /  Practical Training
B03814B Сигнали і процеси в радіоелектроніці
B03815B Інтегровні системи автоматичного радіозB’язку
B03816B Електродинаміка та розповсюдження радіохвиль / Electrodynamics and Propagation of Radio Waves
B03817B Електродинаміка та розповсюдження радіохвиль / Electrodynamics and Propagation of Radio Waves
B03818B Практична підготовка
B03819B Сигнали і процеси в радіотехніці / Signals and Processes in Radio Engineering
B03820B Міжнародний радіозв’язок та радіообмін / International Maritime Communication and Information Exchange
B03821B Bиробнича практика  /  Practical Training
B03822B Bиробнича практика  /  Practical Training
B03823B Bиробнича практика  /  Practical Training  
B03824B Bиробнича практика  /  Practical Training