Реєстр освітніх компонентів освітньо-наукової програми

«Навігація, морська інженерія та безпека судноплавства» за третім  (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

КОД

НАЗВА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ   

 

Обов’язкові освітні компоненти

D11001В

Філософія науки / Philosophy of Science

D11002В

Соціальна відповідальність та етика науковця / Social Responsibility and Ethics of a Scientist

D11003В

Викладання і навчання в сучасній  вищий  освіті / Teaching and Training in Modern Higher Education

D11004В

Наукометрія / Scientometrics

D11005В

Комп’ютеризована розробка та реалізація річкових та морських проектів, програм та технологій / Computer Development and Implementation of Sea and River Projects, Programmes and Technologies

D11006В

Англійська мова в наукових дослідженнях / English in Scientific Research

D11007В

Наукова комунікація / Communication in Science

D11008В

Методологія досліджень річкових та морських систем /

Research Methodology of Sea and River Systems

D11009В

Ефективність експлуатації та управління річковим та морським транспортом / Operation and Management Efficiency at Sea and River Transport

D11010В

Безпека судноплавства / Safety of Navigation

 

З 2021 року

D11011В

Викладання і навчання в сучасній  вищий  освіті / Teaching and Training in Modern Higher Education

D11012В

Наукометрія / Scientometrics

D11013В

Комп’ютеризована розробка та реалізація річкових та морських проектів, програм та технологій / Computer Development and Implementation of Sea and River Projects, Programmes and Technologies

D11014В

Англійська мова в наукових дослідженнях / English in Scientific Research

D11015В

Наукова комунікація / Communication in Science

D11016В

Методологія досліджень систем на морському та внутрішньому водному транспорті / Research Methodology of Sea and Inland Water Transport Systems

D11017В

Ефективність експлуатації та управління морським та внутрішнім водним транспортом /Operation and Management Efficiency at Sea and Inland Water Transport

D11018B

Практична підготовка науково-педагогічного працівника / Practical Training of the Teaching Staff

 

Освітні компоненти за довільним вибором

D11800В

Сучасні методи моделювання процесів у річкових та морських системах/Modern Process Modelling  Methods in  Sea and River Systems

D11801В

Безпека життєдіяльності на річковому та морському транспорті/Occupational Health and Safety at Sea and River Transport

D11802В

Перспективне інформаційне забезпечення річкових та морських транспортних систем / Advanced Information Support of Sea and River Transport Systems

D11803В

Енергоресурсозбереження на річковому та морському транспорті / Energy Conservation at Sea and River Transport

D11804В

Сучасні підходи до надійності засобів річкового та морського транспорту/Modern Approaches to Reliability of Sea and River Transport Means

D11805В

Оптимізація управління технологіями на річковому та морському транспорті / Optimization of Technology Management at Sea and River Transport

 

З 2021 року

D11806В

Безпека судноплавства / Safety of Navigation

D11807В

Перспективне інформаційне забезпечення морських та внутрішніх водних транспортних систем /Advanced Information Support of Sea and Inland Water Transport Systems

D11808В

Енергоресурсозбереження на морському та внутрішньому водному транспорті/ Energy Conservation at Sea and Inland Water Transport

D11809В

Оптимізація управління технологіями на морському та внутрішньому водному транспорті/ Optimization of Technology Management at Sea and Inland Water Transport

D11810В

Безпека життєдіяльності на морському та внутрішньому водному транспорті/Occupational Health and Safety at Sea and Inland Water Transport

D11812В

Сучасні підходи до надійності засобів морського та внутрішнього водного транспорту/ Modern Approaches to Reliability of Sea and Inland Water Transport Means

D11813В

Сучасні методи моделювання процесів у морських та внутрішніх водних системах/Modern Process Modelling Methods in Sea and Inland Water Systems

D11814В

Англійська мова в навігації суден морського та внутрішнього водного транспорту/English in Ship’s Navigation of Sea and Inland

Water Transport

D11815В

Англійська. мова в енергетичної інженерії на суднах морського та внутрішнього водного транспорту/English in Power Engineering at Sea and Inland Water Ships

D11816В

Дослідницький практикум на суднах морського та внутрішнього водного транспорту/Research Practice at Sea and Inland Water Ships

D11817В

Дослідницький практикум в лабораторіях закладів вищої освіти або на підприємствах морського та внутрішнього водного транспорту/Research Practice at Higher Education Labs or Enterprises of Sea and Inland Water Transport