Реєстр  освітніх компонентів освітньо-професійної програми

«Автоматизоване управління судновими енергетичними установками» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

КОД НАЗВА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ
  Обов’язкові освітні компоненти
В04001В Ділова українська мова / Business Ukrainian Language
В04002В Історія та культура України / History and Culture of Ukraine
В04003В Суспільство і держава / Society and State
В04004В Філософія / Philosophy
В04005В Англійська мова / English Language
В04006В Організація колективної діяльності та лідерство / Organization of Collective Action and Leadership
В04007В Економічна теорія / Theory of Economics
В04008В Вища математика / Higher Mathematics
В04009В Фізика / Physics
В04010В Інженерна графіка / Engineering Graphics
В04011В Числові методи / Numerical Methods
В04012В Комп`ютерні технології та програмування / Computer-assisted Technologies and Programming
В04013В Теоретичні основи суднової енергетики / Theoretical Basis of Marine Power Engineering
В04014В Прикладна механіка / Applied Mechanics
В04015В Безпека та охорона на морі / Safety and Security at Sea
В04016В Безпека людини та охорона навколишнього середовища / Human Safety and Environment Protection
В04017В Електротехніка та електромеханіка / Electrical Engineering and Electrical Mechanics
В04018В Електроніка та мікропроцесорна техніка /  Electronics and Microprocessor Engineering
В04019В Теорія автоматичного управління / Theory of Automatic Control
В04020В Метрологія, технологічні вимірювання та прилади / Metrology, Technological Measurements and Devices
В04021В Технічні засоби автоматизації / Automation Engineering Devices
В04022В Ідентифікація та моделювання технологічних об`єктів / Identification and Modelling of Automated Systems
В04023В Проектування систем автоматизації / Fundamentals of Naval Architecture
В04024В Автоматизація технологічних процесів / Automation of Technological Processes
В04025В Морське право / Maritime Law
В04026В Технологія матеріалів і ремонту деталей суднових технічних засобів / Materials Technology and Ship`s Technical Means Repair Techniques
В04027В Суднові турбінні і котельні установки / Ship`s Turbine and Boiler Installations
В04028В Суднові допоміжні установки і системи та їх експлуатація / Ship`s Auxiliary Installations and Systems and their Operation
В04029В Автоматизовані загальносуднові системи / Automated Ship`s Systems
В04030В Суднові двигуни внутрішнього згорання / Marine Internal Combustion Engines
В04031В Суднові електроенергетичні системи / Marine Electric Power Plants
В04032В Суднова холодильна техніка / Marine Refrigerating Engineering
В04033В Програмування контролерів у комп’ютерно-інтегрованих середовищах / Programming of the Controllers in the Computer-integrated Enviroment
В04034В Устрій судна та морехідні якості / Ship`s Construction and Seaworthiness
В04035В Виробнича практика
В04036В Підготовка кваліфікаційної роботи / Writing a Graduation Thesis
  Освітні компоненти за довільним вибором
В04051В Технологічна практика в майстернях / Technological Training in Workshops
В04052В Плавальна практика / On-board training  
В04053В  
В04054В Морська інженерія / Marine Engineering Course
В04055В Технологічна практика з судоремонту / Technological Training on Ship Repairing
В04056В Експлуатаційна практика / Operation Training
В04057В Компютерні мережи та бездротові технології передавання даних/ Computer Networks and Wireless Data Transfer Echnologies
В04058В Автоматизоване проектування систем управління /  Automated Control Systems Design