Реєстр освітніх компонентів освітньо-професійної програми

«Навігація і управління морськими суднами» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

КОД НАЗВА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ
  Обов’язкові освітні компоненти
В01001В Історія та культура України / History and Culture of Ukraine
В01002В Ділова українська мова / Professional Ukrainian
В01003В Філософія / Philosophy
В01004В Економічна теорія / Economics Theory
В01005В Організація колективної діяльності та лідерство / Organization of collective action and leadership
В01006В Суспільство і держава / Society and State
В01007В Англійська мова / English Language
В01008В Вища математика / Higher Mathematics
В01009В Фізика / Physics
В01010В Теоретична механіка / Theretical Mechanics
В01011В Технологія і опір матеріалів / Technology and Resistance of Materials
В01012В Нарисна геометрія та інженерна графіка / Descriptive Geometry and Engineering Graphics
В01013В Інформаційні технології / Information Technologies
В01014В Охорона праці та цивільний захист / Labour Safety and Civil Protection
В01015В Основи електротехніки / Basics of Electric Devices
В01016В Радіотехніка та електроніка / Basics of Electronics
В01017В Англійська мова (за професійним спрямуванням) / Professional English
В01018В Безпека та охорона на морі / Safety and Security at Sea
В01019В Менеджмент морських ресурсів / Maritime Resource Management
В01020В Морське право / Maritime Law
В01021В Теорія та будова судна / Theory and Principal Structural Members of a Ship
В01022В Морехідні якості судна / Seaworthiness of a Ship
В01023В Математичні основи судноводіння / Mathematics for Navigation
В01024В Навігація та лоція / Navigation and Pilotage
В01025В Практика несення штурманської вахти / Watchkeeping Practice
В01026В Морехідна астрономія / Celestial Navigation
В01027В Запобігання зіткненню суден у морі та використання радіолокаційних станцій і засобів автоматизованої радіолокаційної прокладки / Preventing Collision at Sea and use of Radar and ARPA
В01028В Маневрування і управління судном / Manoeuvre and Handle a Ship
В01029В Дії під час аварій, пошук і рятування на морі / Respond to Emergencies, Search and Rescue at Sea
В01030В Морська практика / Seamanship Practice
В01031В Управління ресурсами навігаційного містка / Bridge Resource Management
В01032В Радіонавігаційні прилади та системи / Radar and Radio-Navigational Systems
В01033В Електронні картографічні та навігаційно-інформаційні системи (ЕКНІС) / Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)
В01034В Інтегровані системи судноводіння / Integrated Bridge Systems
В01035В Електронавігаційні прилади / Electric Navigational Devices
В01036В Технологія перевезення вантажів / Technology of cargo Transportation
В01037В Комерційна експлуатація судна / Ship’s Commercial Business
В01038В Експлуатація спеціалізованих суден / Operation of Certain Type Ships
В01039В Океанські шляхи світу / Ocean Routes of the World
В01040В Метеорологія / Meteorology
В01041В Суднові енергетичні установки та електрообладнання суден / Ship’s Power Plants and Electrical Equipment
В01042В Глобальна морська система зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ) / Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)
В01043В Навчальна практика / Educational Training
В01221В Інформаційні технології / Information Technologies
В01222В Безпека та охорона на морі / Safety and Security at Sea
В01211В Організація колективної діяльності та лідерство / Organization of collective action and leadership
В01212В Теорія та будова судна / Theory and Principal Structural Members of a Ship
В01213В Запобігання зіткненню суден у морі та використання радіолокаційних станцій і засобів автоматичної радіолокаційної прокладки / Preventing Collision at Sea and use of Radar and ARPA
В01201В Попередження зіткнення суден та використання радіолокаційних станцій і засобів автоматизованої радіолокаційної прокладки / Preventing Collision at Sea and use of Radar and ARPA
В01202В Навігаційні інформаційні системи (ЕКНІС) / Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)
В01203В Глобальна морська система зв’язку під час лиха та для забезпечення безпеки мореплавства (ГМЗЛБ) / Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)
В01191В Англійська мова / English Language
В01192В Глобальний морський зв’язок для пошуку та рятування (GMDSS) / Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)
В01193В Безпека та охорона на морі / Safety and Security at Sea
В01194В Теорія та будова судна / Theory and Principal Structural Members of a Ship
В01195В Навігаційні інформаційні системи (ECDIS) / Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)
  Освітні компоненти за довільним вибором
В01501В Плавальна практика
В01701В Економіка морського та річкового транспорту
В01702В Теорія економічного аналізу
В01703В Організаційне-правове забезпечення діяльності морського транспорту
В01704В Управління діяльністю стивідорних компаній
В01705В Теорія економічного аналізу
В01706В Бізнес планування
В01707В Міжнародні економічні відносини
В01708В Контролінг та адміністрування економіки
В01709В Адміністративний менеджмент
В01710В Операційний менеджмент
В01711В Фінансовий менеджмент
В01712В Управління діяльністю судноплавних компаній
В01713В Транспортний менеджмент
В01714В Управління проектами
В01715В Менеджмент та адміністрування на підприємствах морського транспорту
В01801В Кримінальне право
В01802В Міжнародне публічне право
В01803В Адміністративне процесуальне право
В01804В Цивільне процесуальне право
В01805В Кримінальне процесуальне право
В01806В Господарське право
В01807В Криміналістика та судова медицина
В01808В Трудове право та право соціального забезпечення
В01809В Права людини та громадянське суспільство
В01810В Державне (конституційне) право зарубіжних країн
В01811В Податкове право
В01812В Господарське процесуальне право
В01813В Митне право
В01814В Практика Європейського суду з прав людини
В01815В Муніципальне право
В01816В Право Європейського союзу
В01817В Корпоративне право