Реєстр освітніх компонентів освітньо-професійної програми «Управління судновими технічними системами і комплексами» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

КОД НАЗВА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ
  2023 рік
  Обов’язкові освітні компоненти
М02001В Ділова та наукова англійська мова / Business English and English for Maritime Scientific Research
М02041В Моніторинг та виконання вимог Міжнародних морських конвенцій / Monitoring and Compliance of International Maritime Conventions Requirements
М02002В Охорона праці у морській галузі / Labour Protection at Sea
М02004В Філософія і психологія вищої освіти / Phylosophy and Psychology of Higher Education
М02039В Інструменти Європейського простору вищої освіти / European Higher Education Area Tools
М02006В Надійність суднових технічних комплексів і систем / Ship Technical Complexes and Systems Reliability
М02007В Технології управління технічною експлуатацією флоту / Techniques of Shipboard Engineering Operations Management
М02008В Технічний менеджмент морської галузі / Technical Management at Sea
М02009В Процеси перетворення енергії суднових силових установок / Conversion Process of Ship Power Plants
М02010В Управління процесами експлуатації суднових електроенергетичних систем / Management of Ship Electric Power Plant Operation and Maintenance
М02011В Організація і технології судноремонту / Organisation and Techniques of Ship Repair
М02012В Управління процесами експлуатації суднових енергетичних установок / Management of Ship Power Plant Operation and Management
М02013В Забезпечення морехідних якостей судна / Maintenance of Seaworthiness 
М02014В Автоматизація процесів управління судновими енергетичними установками / Automation of Marine Power Plant Management Processes
М02015В Методологія наукових досліджень / Methodology of Scientific Research
М02016В Екологічна безпека та альтеративні джерела енергії / Ecological Safety and Alternative Energy Sources
М02042В Управління судновим екіпажем у надзвичайних умовах / Ship’s Crew Management in Emergency Situations
М02018В Аналіз і організація експлуатації загальносуднових систем / Analysis and Operation of Ship Service Systems
М02019В Менеджмент суднової машинної команди / Management of Engine Room Staff
М02020В Інформаційні системи технічного обслуговування суден / Information Systems for Ship Maintenance
М02021В Математичне моделювання енергетичних процесів / Mathematical Modelling of Energy Processes
М02022В Стажування / Probation Period
М02023В Виконання дипломної роботи магістра / Diploma Master’s Work Accomplishment
  Освітні компоненти за довільним вибором
М02024В Економіка судноплавства / Shipping Economics
М02025В Україна в міжнародних зв`язках / International Relations of Ukraine
М02026В Цивільний захист / Civil Defence
М02040В Управління судновими електромеханічними системами / Management of ship electromechanical systems
М02028В Управління процесами експлуатації суднових холодильних установок та систем кондиціювання / Operational Control of Ship Refrigerating Plant and Air Conditioning Systems
М02029В Оптимальне управління гвинто-рульовими комплексами / Optimal Control of Propeller Groups
М02030В Інформаційна безпека / Information Security (Cyber-Security)
М02031В Холодильні технології і обладнання спеціалізованих суден / Specialized Vessels Refrigeration Technologies and Equipment
М02032В Організація управління системами кондиціювання / Air-Conditioning Systems Management
М02033В Організація управління експлуатацією суднових холодильних установок / Ship Refrigerating Plant Management
М02034В Оптимізація роботи рульових машин та суднового гідроприводу / Optimization of Steering Gear and Ship Hydraulic Drive Work

Блок практичної підготовки

М02035В Дослідницький практикум на суднах річкового та морського транспорту / ResearchPractice on board Seagoing and Inland Ships
М02036В Дослідницький практикум в навчальних (наукових) лабораторіях / Research Practice in Scientific Labs
М02037В Стажування на борту судна / Shipboard Internship
М02038В Стажування у закладі вищої освіти або на підприємстві галузі морського та річкового транспорту / Internship at Higher Education Institutions at Sea or River Transport Enterprise