Реєстр освітніх компонентів освітньо-професійної програми 

«Управління судновими технічними системами і комплексами» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

КОД НАЗВА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ
  2020, 2021, 2022, 2023 роки
  Обов’язкові освітні компоненти
В02001В Англійська мова / English Language
В02002В Історія та культура України / History and Culture of Ukraine
В02003В Суспільство і держава / Society and State
В02004В Філософія / Philosophy
В02005В Ділова Українська мова / Professional Ukrainian
В02006В Організація колективної діяльності та лідерство / Organization of Collective Action and Leadership
В02072В Організація колективної діяльності та лідерство / Organization of Collective Action and Leadership (з 2022 року набору)
В02007В Економічна теорія / Theory of Economics
В02008В Вища математика / Higher Mathematics
В02009В Запобігання забрудненню морського середовища з суден / Maritime Pollution Prevention from Vessels
В02010В Нарисна геометрія та інженерна графіка / Descriptive Geometry and Engineering Graphics
В02011В Теоретична та прикладна механіка / Classical and Applied Mechanics
В02012В Фізика / Physics
В02013В Фізика / Physics
В02014В Інформаційні технології / Information Technologies
В02015В Технічна хімія / Industrial Chemistry
В02016В Опір матеріалів / Strength of Materials
В02017В Безпека та охорона на морі / Safety and Security at Sea
В02018В Безпека та охорона на морі / Safety and Security at Sea
В02019В Технологія матеріалів і ремонт суднового обладнання / Technology of Materials and Ship Equipment Repair
В02057В Технологія матеріалів і ремонт суднового обладнання / Technology of Materials and Ship Equipment Repair
В02020В Безпека людини та охорона навколишнього середовища / Human Safety and Environment Protection
В02022В Термогідродинамічні процеси Termohydrodynamic Processes /
В02023В Термогідродинамічні процеси / Termohydrodynamic Processes
В02024В Устрій судна та морехідні якості / Ship`s Construction and Seaworthiness
В02025В Устрій судна та морехідні якості / Ship`s Construction and Seaworthiness
В02060В Суднові допоміжні установки і системи / Ship`s Auxiliary Installations and Systems
В02061В Суднові допоміжні установки і системи / Ship`s Auxiliary Installations and Systems and Their Operation
В02028В Суднові турбінні та котельні установки / Ship`s Turbine and Boiler Plants
В02029В Суднові турбінні і котельні установки / Ship`s Turbine and Boiler Plants
В02030В Електроніка та електронні засоби управління / Electronics and Electronic Control Devices
В02031В Морське право / Maritime Law
В02032В Автоматизація суднових енергетичних установок / Marine Power Plant Automation
В02033В Автоматизація суднових енергетичних установок / Marine Power Plant Automation
В02034В Технологія використання робочих речовин / Working Media Utilization Practices
В02035В Застосування Міжнародних конвенцій та стандартів на суднах / Use of International Convention and Standards on Board Ship
В02036В Суднові двигуни внутрішнього згоряння / Marine Internal Combustion Engines
В02037В Суднові двигуни внутрішнього згоряння / Marine Internal Combustion Engines
В02038В Електрообладнання суден / Marine Electrical Engineering
В02039В Електрообладнання суден / Marine Electrical Engineering
В02062В Управління роботою механізмів суднової енергетичної установки та безпечне несення вахти / Ship Power Plant Machinery Operation Control and Safe Watchkeeping
В02073В Управління роботою механізмів суднової енергетичної установки та безпечне несення вахти / Ship Power Plant Machinery Operation Control and Safe Watchkeeping (з 2022 року набору)
В02041В Технічне обслуговування, діагностика та ремонт суднових технічних засобів / Ship Technical Equipment Maintenance, Diagnostics and Repair
В02063В Управління експлуатацією та технічним станом суднових технічних засобів / Control of Ship’s Maintenance and Operation Condition of Technical Means
В02042В Електротехніка та електричні машини / Electrical Engineering and Electric Machines
В02043В Електротехніка / Electrical Engineering
В02044В Морська інженерна практика / Shipboard Engineering Practice
В02045В Метрологія та теплотехнічні вимірювання / Metrology and Heat Engineering Measurements
В02064В Безпечне управління судновими енергетичними установками / Marine Power Plant Safe Management
В02047В Теорія та засоби управління судновими енергетичними установками / Theory and Means of Ship`s Power Plants Operation
В02048В Суднова холодильна техніка / Marine Refrigerating Engineering
В02050В Радіообладнання та зв’язок / Radio Equipment and Communication Systems
В02051В Менеджмент морських ресурсів / Marine Resources Management
В02059В Англійська мова за професійним спрямуванням / Professional English
В02065В Виробнича технологічна практика / Technological practical training
В02067В   Міждисциплінарний курсовий проект “Управління судновими технічними системами і комплексами” / Interdidcipliany course project “Ship’s Engineering Systems and Complexes Operation and Management”
В02066В Плавальна практика / Shipboard Training
  Освітні компоненти за довільним вибором
В02068В Виробнича практика (технологічна, плавальна на борту суден (за типами)) / Industrial training (technological or shipboard according to the type)
В02069В Виробнича практика (технологічна, плавальна на борту суден (за типами)) / Industrial Training (Technological or Shipboard According to the  Type)
В02021В Англійська мова за професійним спрямуванням / Professional English
В02070В Англійська мова за професійним спрямуванням / Professional English