Реєстр освітніх компонентів освітньої програми

«Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

КОД НАЗВА ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ
  2022 рік
М05001В Правове регулювання діяльності в морегосподарському комплексі  / Legal Regulation in the Maritime Economic Complex
М05002В Інструменти  Європейського простору вищої освіти / Higher Education Tools in the European Community
М05003В Організація наукових досліджень / Organization of Scientific Research
М05004В Публічне адміністрування / Public Administration
М05005В Корпоративне управління / Corporate Management
М05006В Прийняття управлінських рішень   / Managerial Decision Making
М05007В Управління якістю  / Quality Management
М05008В Антикризове управління / Anticrisis Management
М05009В Ділова англійська мова / Business English
М05010В Менеджмент структурних об’єктів морського та річкового транспорту / Management of Structural objects of Sea and River Transport
М05011В Міждисциплінарна курсова робота  / Interdisciplinary Coursework
М05012В Виробнича практика / Internship
М05013В Виконання кваліфікаційної роботи  / Graduation Thesis
  Освітні компоненти за довільним вибором
М05014В Організація консалтингового бізнесу / Consulting business organization
М05015В Консалтингові послуги в галузі морського та річкового транспорту / Consulting services in the Sector of Sea and River Transport
М05016В Маркетинг інновацій в галузі морського та річкового транспорту / Innovation Marketing in the Sector of Sea and River Transport
М05017В Маркетингові технології в галузі морського та річкового транспорту / Competitiveness Management in the Sector of Sea and River Transport
М05018В Управління конкурентоспроможністю в галузі морського та річкового транспорту / Competitiveness Management in the Sector of Sea and River Transport
М05019В Фінансовий інжиніринг в системі морських та річкових підприємств / Financial Engineering in the System of Sea and River Enterprises
М05020В Бізнес-планування в круїзному судноплавстві / Business Planning in Cruise Industry
М05021В Організація управління круїзними перевезеннями / Cruise Shipping Management
М05022В Організація логістичних систем / Organization  of  Logistic Systems
М05023В Транспортні технології в логістичних системах / Transportation Technology in Logistic Systems
М05024В Бізнес-психологія / Business Psychology
М05025В HR – менеджмент / Human Resource Management
  2023 рік
М05026В Прийняття управлінських рішень   / Managerial Decision Making
М05027В Управління змінами в організаціях / Change Management in Organisations
М05028В Сучасні технології управління людськими ресурсами / Modern Technologies of HR-Management
М05029В Управління якістю  / Quality Management
М05030В Менеджмент структурних об’єктів морського та річкового транспорту / Management of Structural objects of Sea and River Transport
  Освітні компоненти за довільним вибором
М05031В Антикризове управління / Anticrisis Management
М05032В Технології врегулювання конфліктів в управлінській діяльності / Сonflict Settlement Technologies in Management
М05033В Управління кар’єрою персоналу / Personnel Promotion Management
М05034В Бізнес-психологія / Business Psychology
М05035В Сучасні технології управління організаціями / Modern Technologies of Organisation Management 
М05036В Репутаційний менеджмент / Reputation Management
М05037В Маркетингові технології в галузі морського та річкового транспорту / Competitiveness Management in the Sector of Sea and River Transport
М05038В Маркетинг інновацій в галузі морського та річкового транспорту / Innovation Marketing in the Sector of Sea and River Transport
М05039В Управління конкурентоспроможністю в галузі морського та річкового транспорту / Competitiveness Management in the Sector of Sea and River Transport
М05040В Фінансовий інжиніринг в системі морських та річкових підприємств / Financial Engineering in the System of Sea and River Enterprises
М05041В Організація консалтингового бізнесу / Consulting business organization
М05042В Консалтингові послуги в галузі морського та річкового транспорту / Consulting services in the Sector of Sea and River Transport
М05043В Бізнес-планування в круїзному судноплавстві / Business Planning in Cruise Industry
М05044В Організація управління круїзними перевезеннями / Cruise Shipping Management
М05045В Організація логістичних систем / Organization  of  Logistic Systems
М05046В Транспортні технології в логістичних системах / Transportation Technology in Logistic Systems