Реєстр освітніх компонентів освітньої програми

«Морське право» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

КОД НАЗВА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ
  2022 рік
М10001В Право міжнародних організацій / Law of International Organizations
М 10002В Інформаційно-правова політика та сучасна комунікація /Information Legal Policy and Modern Communication
М10003В Економіка морського транспорту/Economics of Maritime Transport
М10004В Інструменти Європейського простору вищої освіти/Tools of the European Higher Education Area
М10005В Світовий океан і морське право/World Ocean and Law of the Sea Maritime Low
М10006В Правове регулювання діяльності  морегосподарського комплексу/Legal Regulation of the Activity of the Marine Economic Complex
М10007В Приватно-правові відносини у торговельному мореплавстві/Private Legal Relations in Merchant Shipping
М10008В Медіація в професійній діяльності юриста/Mediation in the Professional Activity of a Lawyer
М10009В Міжнародне процесуальне право /International Procedural Law
М10010В Ділова англійська мова /Business English
М10011В Розслідування аварій та інцеденти на морі/Marine Accident and Incident Investigation
М10012В Виробнича практика/ Internship
  Освітні компоненти за довільним вибором
М10013В Актуальні проблеми конституційного права та процесу/ Current Issues of Constitutional Law and Procedure
М10014В Актуальні проблеми адміністративного права та процесу/ Current Issues of Administrative Law Procedure
М10015В Актуальні проблеми цивільного права та процесу/ Current Issues of Civil Law and Procedure
М10016В Сучасна цивілістика / Modern Civil Relations
М10017В Правова політика сучасності / Legal Policy of Modernity
М10018В Юридична техніка / Legal Technique
М10019В Міжнародне та порівняльне трудове право / International and Comparative Labor Law
М10020В Альтернативні форми соціального захисту моряків / Alternatsve Forms of Social Protection for Seafarers
М10021В Звичаї та прецеденти в морському праві / Customs and Precedents in Maritime Law
М10022В Соціологія права / Sociology of Law
М10023В Співробітництво України та ЄС у галузях транспортного та митного регулювання / Cooperation between Ukraine and the EU in Fields Transport and Customs Regulation
М10024В Міжнародно-правове транспортне та митне регулювання / International Legal Transport and Customs Regulation
М10025В Актуальні проблеми кримінального права / Current Issues of Criminal Law
М10026В Європейські стандарти захисту соціально-трудових прав /European Standards on Protection of Social and Labor Rights
М10027В Міжнародний комерційний арбітраж / International Commercial Arbitration
М10028В Кримінально-правова політика сучасності / Criminal Legal Policy of Modernity
  2023 рік
М10029В Виробнича практика/ Internship
М10030В Виконання дипломної роботи магістра/Graduation Thesis
  2024 рік
М10031В Курсова робота з дисципліни «Приватноправові відносини у торговельному мореплавстві»