РЕЄСТР освітніх компонентів освітньої програми «Право» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

КОД НАЗВА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ
  2020 рік
В09001В Логіка / Logics
В09002В Культурологія  / Cultural Studies
В09003В Соціально-політичні процеси в сучасному світі /Socio-political processes in the modern world
В09004В Демократія: від теорії до практики / Democracy: from Theory to Practice
В09005В Англійська мова (загальний курс) / General English
В09006В Латинська мова / Latin
В09007В Філософія і філософія права / Philosophy and Philosophy of Law
В09008В Теорія держави і права / Theory of State and Law
В09009В Юридичні деонтологія та психологія / Legal Deontology and Psychology
В09010В Конституційне право України  / Constitutional Law of Ukraine
В09011В Цивільне право / Civil Law
В09012В Українська мова за професійним спрямуванням / Professional Ukrainian
В09013В Адміністративне право / Administrative Law
В09014В Кримінальне право / Criminal Law
В09015В Міжнародне публічне право / Public International Law
В09016В Адміністративне процесуальне право / Administrative Procedural Law
В09017В Міжнародне приватне право / International Private law
В09018В Цивільне процесуальне право / Civil Procedural Law
В09019В Кримінальне процесуальне право / Criminal Procedural Law
В09020В Міжнародне публічне морське право / International Public Maritime Law
В09021В Фінансове право  / Finance Law
В09022В Трудове право та право соціального забезпечення / Labor and social security law
В09023В Інформаційні технології в юридичній практиці  / Information technology in legal practice
В09024В Господарське право / Commercial Law
В09025В Господарське процесуальне право  / Commercial Procedural Law
В09026В Право Європейського Союзу / European Union law
В09027В Практика Європейського суду з прав людини / Practic of the European Court of Human Rights
В09028В Міжнародні судові інституції / Judicial Institutions
В09029В Міжнародне приватне морське право / International Private Maritime Law
В09030В Англійська мова за професійним спрямуванням / Professional English
В09031В Виробнича практика / Practice training
  Освітні компоненти за довільним вибором
В09032В Історія держави і права / History of State and Law
В09033В Історія Української держави / History of the Ukrainian state
В09034В Судові та правоохоронні органи в Україні / Judicial and Law Enforcement Bodies in Ukraine
В09035В Адвокатура та нотаріат / Advocacy and Notary
В09036В Римське право  / Roman law
В09037В Суспільство і держава  / Society and the state
В09038В Економічна теорія / Economic theor
В09039В Житлове право / Housing Law
В09040В Кримінологія / Criminology
В09041В Земельне право / Land Law
В09042В Сімейне право  / Family Law
В09043В Транспортне право / Transport law
В09044В Права людини та громадянське суспільство / Human Rights and Civil Society
В09045В Міграційне право / Migration Law
В09046В Криміналістика та судова медицина  / Forensics and Forensic Medicine
В09047В Екологічне та природоохоронне право / Environmental Law
В09048В Державне (конституційне) право зарубіжних країн / State (Constitutional) Law of Foreign Countries
В09049В Юридична відповідальність на морському транспорті / Legal Liability on Maritime Transport
В09050В Корпоративне право / Corporate Law
В09051В Податкове право  / Tax law
В09052В Митне право  / Customs law
В09053В ІТ-право / Information technology law
В09054В Муніципальне право  / Municipal law
В09055В Інформаційне право  / Information law
В09056В Ділова риторика  / Business Rhetorics
В09057В Маркетинг / Marketing
В09058В Право інтелектуальної власності / Intellectual Property Rights
В09059В Страхове право / Іnsurance law
В09060В Охорона праці та зайнятість на морському транспорті / Labor protection and employment in maritime transport
В09061В Публічне адміністрування / Public administration
В09062В Цивільне і торговельне право зарубіжних країн / Civil and commercial law of foreign countries
В09063В Гуманітарне право / Humanitarian law
В09064В Організація колективної діяльності та лідерство / Organization of collective activity and leadership
В09065В Правові основи інвестиційної діяльності  / Legal basis of investment activity
  2021 рік
В09066В Теорія держави і права / Theory of State and Law
В09067В Юридичні деонтологія та психологія / Legal Deontology and Psychology
В09068В Історія держави і права / History of State and Law
В09069В Конституційне право України  / Constitutional Law of Ukraine
В09070В Цивільне право / Civil Law
В09071В Трудове право та право соціального забезпечення / Labor and social security law
В09072В Право Європейського Союзу / European Union law
  Освітні компоненти за довільним вибором
В09073В Історія Української держави / History of the Ukrainian state
В09074В Ділова риторика  / Business Rhetorics
В09075В Маркетинг / Marketing
В09076В Адвокатура та нотаріат / Advocacy and Notary
В09077В Правові основи зовнішньоекономічної діяльності / Legal bases of foreign economic activity
  2023 рік
В09078В Міжнародний захист прав людини / International defender of Human Rights
  Освітні компоненти за довільним вибором
В09079В Глобальний транспортний ринок / Global transport market
В09080В Правове регулювання охорони праці та зайнятості на морському транспорті / Legal regulation of labor protection and employment in maritime transport