Реєстер освітніх компонентів освітньої програми

«Управління конфліктами та медіація» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

КОД

НАЗВА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

 

2023 рік

М08001В Організація досліджень / Organization of  Research
М08002В Інструменти Європейського простору вищої освіти / European Higher Education Area Tools
М08003В Ділова англійська мова/ Business English
М08004В Теорія і практика комунікацій / Theory and Practice of Communication
М08005В Конфлікт-менеджмент в організації/ Conflict Management in Organisations
М08006В Управління змінами в організація / Change Management in Organisations
М08007В Нормативне регулювання альтернативного вирішення спорів / Normative Regulation of Alternative Dispute Resolution
М08008В Сучасні технології управління людськими ресурсами/ Modern Technologies of HR-Management
М08009В Теорія і практика медіації / Theory and Practice of Mediation
М08010В Прийняття управлінських рішень / Management Decision-making  
М08011В Міждисциплінарна курсова робота/ Interdisciplinary Coursework
М08012В Виробнича практика / Internship
М08013В Кваліфікаційна робота / Project
  Освітні компоненти за довільним вибором
М08014В Антикризове управління/ Anticrisis Management
М08015В Технології врегулювання конфліктів в управлінській діяльності/ Сonflict Settlement Technologies in Management
М08016В Управління кар’єрою персоналу / Personnel Promotion Management
М08017В Бізнес-психологія/ Business Psychology
М08018В Сучасні технології управління організаціями / Modern Technologies of Organisation Management
М08019В Репутаційний менеджмент/ Reputation management
М08020В Маркетингові технології в управлінській діяльності/  Marketing Technologies in Management
М08021В Маркетинг інновацій в галузі морського та річкового транспорту / Marketing of innovations in the field of maritime and river transport
М08022В Відновне правосуддя/ Restorative Justice
М08023В Організаційно-правові основи забезпечення доступу до медіації/ Organisational and Legal Bases for Access to Mediation
М08024В Бізнес-медіація/ Business Mediation
М08025В Сімейна медіація/ Family Mediation
М08026В Третейське судочинство / Arbitration Proceedings
М08027В Міжнародний комерційний арбітраж/ International Arbitration of Commerce
М08028В Альтернативні способи вирішення міжнародних, транскордонних та морських спорів/ Alternatives in Solving International, Cross-border and Maritime Dispute
М08029В Трудова медіація/Labour Mediation