23 жовтня на кафедрі теорії та устрою суден Національного університету «Одеська морська академія» відбулось відкриття нової лабораторної установки «Малий дослідний басейн», яка буде використовуватись студентами факультетів морського судноводіння, морських технологій та перевезень, а також судномеханічного у якості симулятора плавучості, остійності, непотоплюваності та вільних бортових коливань судна на тихій воді. Представив нову установку завідувач кафедри ТУС – к.т.н., доц. І.П. Давидов. Малий дослідний басейн виготовлений Національним університетом кораблебудування (НУК) ім. Макарова (м. Миколаїв) та має патент №132596. Винахідниками установки є співробітники НУК: заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., проф. В.О. Нєкрасов – завідувач кафедри  теорії і проектування корабля (ТіПК), директор кораблебудівного інституту, к.т.н., доц. О.В. Бондаренко та О.П. Ястреба – завідувач лабораторією кафедри ТіПК.

Малий дослідний басейн дозволяє вивчати:

  • вплив прийняття та переміщення вантажів на середню осадку, кути крену, диференту та остійність;
  • вплив вільних поверхонь рідких речовин та підвішених вантажів на остійність;
  • експериментальну побудову діаграм статичної остійності;
  • дослідження впливу скулових кілів на амплітуду бортової хитавиці;
  • впливу пробоїни на аварійну плавучість та остійність;
  • експериментальне визначення метацентричної висоти.

 Установка є особистим подарунком НУ «ОМА» від Б.Н. Станкова – генерального директора ТОВ «Digital Marine Technology».