25 жовтня в Національному університеті «Одеська морська академія» відбулось засідання Науково-методичної підкомісії 271 «Річковий та морський транспорт» сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, на якому обговорювались питання стандарту магістра й молодшого бакалавра зі спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт», а також питання щодо внесення змін у положення “Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння”. На засіданні були присутні: голова Науково-методичної підкомісії – декан ФМПтаТ НУ «ОМА», к.т.н., доц. Ворохобін І.І.; член НМК – директор КІВТ ДУІТ, д.т.н., проф. Тимощук О.М.; член НМК – декан ФСЕ ХДМА, к.т.н., доц. Белоусов Є.В.; член НМК – зам. директора НУК ім. Макарова, к.т.н., доц. Личко Б.М.; а також,  ректор НУ «ОМА» – д.т.н., проф. Міюсов М.В.; ректор ХДМА – д.п.н., проф. Чернявський В.В.; 1-й проректор НУ «ОМА» – д.ю.н., проф. Шемякін О.М.; проректор з НПР НУ «ОМА» – д.т.н., проф. Захарченко В.М.; 1-й замголови Морського коледжу ХДМА Левковський Р.М.; декан СФ НУ «ОМА» – к.т.н., проф. Колєгаєв М.О.; декан ФА НУ «ОМА», к.т.н., доц. Кар’янський С.А.; декан ФЕіР НУ «ОМА» – д.т.н., доц. Будашко В.В.; декан ФЕТСВТ КІВТ ДУІТ – к.т.н. Сьомін О.А.; завкаф. ЕСЕЗА ХДМА – д.т.н., проф. Рожков С.О.; голова НМВ НУ «ОМА» – Бортняк В.В.; д.т.н., проф. каф. МТ НУ «ОМА» – Гладкіх І.І.; д.т.н., проф. каф. ТЕФ НУ «ОМА» Оніщенко О.А.; гендиректор Всеукраїнського об’єднання крюїнгових компаній  Нікітін П.В.; к.д.п., капітан-наставник СМА шіпс Україна Дупіков Г.Є.