Вперше в історії нашого університету 7 лютого 2024 року відбулося засідання разової спеціалізованої вченої ради, що була створена для проведення захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Кузьменко К.М. на тему «Управління розвитком інтеграційних процесів морської торгівлі» за спеціальністю 073 Менеджмент, галузь знань 07 Управління та адміністрування, освітньої – наукової програми Менеджмент морської галузі

До складу ради увійшли д.е.н, професор кафедри менеджменту та економіки морського транспорту НУОМА Сєнько Олена Вікторівна (голова ради), д.е.н., професор кафедри Менеджменту та економіки морського транспорту НУОМА Сотниченко Людмила Леонідівна (рецензент), к.е.н., доцент кафедри Менеджменту та економіки морського транспорту НУОМА Бабаченко М.В. (рецензент), д.е.н., професор кафедри підприємницької та туристичної діяльності Ізмаїльського державного гуманітарного університету Коваль В.В. (опонент), д.е.н., професор кафедри економіки, обліку та підприємництва Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Філіпішина Л.В.. (опонент).

Засідання проводилось у змішеному режимі

1 Glavnaya

Обговорюючи дисертаційне дослідження члени спецради дійшли висновку про безумовну наукову новизну, теоретичне і практичне значення роботи, За підсумками відкритого голосування разова спеціалізована вчена рада одноголосно присудила Кузьменко Катерині Михайлівні ступінь доктора філософії з за спеціальністю 073 Менеджмент, галузь знань 07 Управління та адміністрування.

Вітаємо шановну Катерину Михайлівну та її наукового керівника к.е.н., доцента кафедри Економічної теорії та підприємництва НУОМА Примачову Н.М. із успішним захистом дисертації та бажаємо подальших наукових звершень.