Quarsu Logo Color

Print    Проект 609995-EPP-1-2019-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP

“Підтримка визнання кваліфікацій

                                      для українських університетів


Акронім (коротка назва проекту): “QuaRSU”

Дата початку проекту: 15.11.2019

Тривалість проекту: 36 місяців

Дата закінчення проекту: 14.11.2022 

 

 

 

Марек Франкович
Марек ФранковичКоординатор (головний менеджер) проекту
Захарченко Вадим Миколайович
Захарченко Вадим МиколайовичКоординатор проекту від України
Проф., д.т.н., проректор з науково-педагогічної роботи НУ 'ОМА'
Тел./факс: +38 048 728 31 57; email: zvn@onma.edu.ua

Мета та завдання проекту:

Мета проекту полягає у посиленні ролі сектора вищої освіти у суспільстві шляхом підтримки розвитку системи визнання в Україні.

Цілі проекту:

 1. Розроблення, створення та апробація методології визнання, сумісної з Національною рамкою кваліфікацій.
 2. Розвиток людських ресурсів (кадрів) для визнання.
 3. Створення платформи для підтримки визнання.

Напрями діяльності за проектом:

 1. Аналіз існуючих стандартів та методологій.
 2. Розроблення методології визнання.
 3. Розроблення та імплементація системи підготовки.
 4. Створення центрів визнання в українських ЗВО-партнерах.
 5. Менеджмент якості
 6. Розповсюдження результатів проекту.
 7. Управління проектом.

Очікувані результати:

 1. Керівництво з визнання з рекомендаціями щодо політики.
 2. Настанови з якості для внутрішнього забезпечення якості.
 3. Центри підготовки в ЗВО-партнерах.
 4. Підготовлені адміністративні та академічні працівники.
 5. Центри визнання та Платформа підтримки визнання.

Учасники проекту (партнери):

Методичне забезпечення:


Методичні розробки:

 

 

 

 

 

Архів подій


 

21 серпня 2019 р. відбулась робоча зустріч проректора з науково-педагогічної роботи професора Вадима Захарченко Національного університету «Одеська морська академія» з представником Ягелонського університету у Кракові (Республіка Польща) доктором Мареком Франковичем.

Др. М. Франкович і проф. В. Захарченко є основними авторами заявки на проект Еразмус + «Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів (QuaRSU)», яка стала переможцем у конкурсі 2019 року у категорії «Розвиток потенціалу вищої освіти».

У рамках проекту передбачена апробація в українських університетах кращих європейських практик визнання освітніх і професійних кваліфікацій та результатів навчання, у тому числі – формального, неформального та інформального.

Проект QuaRSU є проектом структурних реформ у системі вищої освіти України та передбачає впровадження його результатів на національному рівні.

Відповідно до умов програми Еразмус +, проект має розпочатись у листопаді 2019 року, а його виконання заплановано на 2019 – 2022 роки. Др. М. Франкович є координатором проекту, проф. В. Захарченко – національним координатором від України.

У проекті передбачена участь закладів вищої освіти, професійних організацій та установ з визнання кваліфікацій України, Польщі, Естонії, Ірландії, Португалії.

Під час робочої зустрічі Др. М. Франкович і проф. В. Захарченко обговорили та узгодили план першочергових дій з підготовки до роботи у проекті та організації ефективної взаємодії між партнерами.