Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів та курсантів «Транспортні технології (морський та річковий флот): інфраструктура, судноплавство, перевезення, автоматизація» відбулася у Національному університеті «Одеська морська академія» 14-15 листопада 2019 року.

Конференція відкрилась пленарним засіданням, на якому була представлена доповідь Голови Вченої ради, д.т.н., професора Міюсова М.В.

На конференції були представленні для обговорення аспекти основних наукових, науково-технічних та науково–методичних досягнень.

 Тематика конференції була наступною:

– водні шляхи та гідроспоруди;

морські та річкові перевезення;

технічні засоби та методи управління рухом судна;

інтелектуальні системи, тренажерна підготовка;

людський фактор, підготовка фахівців.

Результати роботи конференції були підведені на заключному засіданні, де було прийнято рішення про видання окремим збірником найкращих доповідей.